Kazernes in Ermelo

1938

In 1938 wordt de dienstplicht verlengd. Defensie in Harderwijk heeft te weinig plek voor de militairen en zoekt in de buurt voor uitbreiding. Hierdoor wordt vlak vóór de Tweede Wereldoorlog de Jan van Schaffelaerkazerne gebouwd. Na deze oorlog is de Generaal Spoorkazerne gekomen door de koude oorlog. De kazernes aan de Leuvenumseweg herbergen vele jaren lang een grote populatie beroeps- en dienstplichtige militairen.

Jan van Schaffelaerkazerne

De Dienstplichtwet wijzigt in 1937. Er komen meer dienstplichtigen en de diensttijd verandert van vijfenhalve maand in elf maanden. Door de wijziging moeten meer kazernes komen in Nederland. In augustus 1938 start de bouw van de kazerne. Het is de bedoeling om het achttiende Regiment Infanterie uit Amersfoort onder te brengen. Het loopt door de oorlog anders. De Duitse bezetters bemannen in juni 1940 de kazerne. Na de oorlog gebruiken de Binnenlandse Strijdkrachten de cellenblokken in de kazerne voor de Duitse krijsgevangenen en verraders. Daarna wordt de kazerne gebruikt voor opleidingen van dienstplichtige militairen en verschillende legeronderdelen. Een periode is de Jan van Schaffelaerkazerne nauwelijks gebruikt. Na een grondige verbouwing is in 2015 de Koninklijke Militaire School ondergebracht in dit stuk militair erfgoed.

De Generaal Spoorkazerne

In 1949 wordt Nederland lid van de NAVO. Dit leidt tot verplichtingen. Er moet een snelle troepenuitbreiding plaatsvinden. De bouw van nieuwe kazernes moet in de buurt liggen van de oefenterreinen in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe. Als locatie voor een kazerne komt ook Ermelo in aanmerking. In september 1951 begint de bouw en in maart 1952 betrekken de militairen de kazerne. De kazerne krijgt de naam van Luitenant-Generaal Simon Hendrik Spoor, legercommandant van 1946-1949 in Nederlandsch Indië. De kazerne is nog altijd in gebruik.

Militaire tehuizen

Vlak bij de kazernes staan twee militaire tehuizen, een Protestants en een Katholiek tehuis. Door de krimp van het leger vervalt het bestaan van de twee militaire tehuizen. De tehuizen krijgen een andere functie. In het Protestants tehuis is de drumfanfare EDG gevestigd. In 2010 komt Home-Base Support in het Katholiek tehuis. Hier is iedere militair welkom, ongeacht rang, stand, levensbeschouwing of nationaliteit. Defensie heeft in Nederland acht van deze vestigingen.

Invloed van Defensie

De kazernes zijn vele jaren één van de grootste werkgevers in Ermelo. Eerst komen de dienstplichtigen en later de beroepsmilitairen. Door de komst van de militairen is  Ermelo een opener dorp geworden dan de andere Veluwse gemeenten. Defensie heeft een grote invloed op de uitbreiding van het dorp met vele woningen, groei van de middenstand, de komst van nieuwe scholen, sportverenigingen en van een katholieke gemeenschap in een overwegend protestants Ermelo.

Dit is een venster uit de Canon van Ermelo

Vorige vensterVolgende venster

Bronnen en verder lezen:

  • Van ’t Erf van Ermel, nr. 65 – Oudheidkundige Vereniging Ermelo – uitgave 2013
  • Van ’t Erf van Ermel, nr. 68 – Oudheidkundige Vereniging Ermelo – uitgave 2013
  • Mededelingenblad Oudheidkundige Vereniging Ermeloo nr. 1 – uitgave 1992
  • Entente Florale, fietsen in Ermelo’s groen – Natuur- en Milieuplatform Ermelo – uitgave 2011
  • Gids Open Monumentendag Ermelo – Oudheidkundige Vereniging Ermelo – uitgave 2014


Rechten

Canoncommissie Ermelo, 2022, CC-BY-NC

  • Ermelo

  • Oorlog

  • 1900-1950

  • Ermelo

  • Veluwe

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl