Buurtschap Horst

<1000

In het noordwesten van de gemeente Ermelo ligt de buurtschap Horst. Het is begrensd in het noorden door Harderwijk, oostelijk door het dorp Ermelo, buurtschap Telgt ten zuiden en ten westen het randmeer. Voor de meeste mensen is Horst bekend als Strand Horst, een afrit van de A28 naar een recreatiegebied. Het agrarisch gebied in de buurtschap Horst wordt steeds kleiner.

Dekzandruggen in Horst

De naam Horst wordt verklaard als hoger gelegen grond met hout begroeid of erdoor omgeven. Uit archeologische opgravingen blijkt dat de buurtschap Horst al ver voor het jaar 1000 bewoond is. Op de hogere dekzandruggen is de oudste bewoning in het gebied Horst en Telgt te vinden. Op een kaart uit omstreeks 1916 zijn de vier hoge ruggen zichtbaar die door het gebied lopen. Daarbij valt op dat de drie hoge ruggen bij Horst en omgeving min of meer in oost-westrichting lopen, terwijl de hoge dekzandrug bij Telgt zich in noord-zuidrichting uitstrekt. De Horster (Horstsche) Beek vormt de scheidslijn tussen deze twee richtingen in de nederzettingsstructuur.

Agrarisch gebied in buurtschap Horst

Archeologische vondsten, zoals paalafdrukken, waterputten en aardewerk wijzen op een vroege agrarische leefwijze. Vanuit de dekzandruggen is het drassige gebied ontgonnen. Op de hogere dekzandruggen staat de bebouwing en liggen de oude akkers. Het achterland is haaks vanaf de dekzandrug in gebruik genomen als wei-en hooiland. Deze langgerekte percelen worden slagen genoemd. De straat met de naam Slagsteeg is hieraan verbonden.

Afname agrarische functie buurtschap Horst

De agrarische bedrijven verliezen vanaf het einde van de negentiende eeuw steeds meer terrein. Binnen Horst kunnen we grofweg vier deelgebieden onderscheiden, te weten van oost naar west: het gebied nabij de huidige zorginstellingen ’s Heeren Loo en Groot-Emaus, een groot recreatiewoningencomplex, het westelijk deels nog agrarisch gebied nabij de Zeeweg-Slagsteeg-Rodeschuurderwegje en aan de westkant van de A28 het recreatiegebied.  

Basisschool/verenigingsgebouw in buurtschap Horst

In de buurtschap Horst staan de bassischool De Goede herder en het verenigingsgebouw Ons Huis centraal. Op 1 juni 1908 wordt het schoolgebouw in gebruik genomen. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat de school in de buurtschap Telgt in 1920 moet sluiten. Het verenigingsgebouw komt er in 1936 door een particulier initiatief. Zowel de buurtschap Horst als de buurtschap Telgt maken gebruik van de school en het verenigingsgebouw. Dat Horst en Telgt met elkaar verweven zijn, blijkt wel uit de naam van de buurtvereniging Horst & Telgt.

Recreatie/bouwactiviteiten buurtschap Horst

Naast de snelweg A28 ligt het recreatiegebied ‘Strand Horst’. Vooral bekend door de jachthaven en de watersporters, zoals surfers en kitesurfers. In het meest noordwestelijk gebied van buurtschap Horst is nabij de snelweg A28 een groot wooncomplex verrezen in de vorm van een kasteel met een binnenplaats. Het woonkasteel heet ‘Kasteel Groot Horloo’. In het woonkasteel zijn 103 appartementen gevestigd. Het gebied wordt thans deels geschikt gemaakt voor de bouw van parken met zonnepanelen en windturbines.

Dit is een venster uit de Canon van Ermelo

Vorige vensterVolgende venster

Bronnen en verder lezen:

  • Landschapsbeleidsplan Ermelo – uitgave 2001
  • Ermelo plangebied – Baac – uitgave 2010
  • Entente Florale Ermelo – Natuur- en Milieuplatform Ermelo – uitgave 2011
  • Buurtplan Horst en Telgt – 2015


Rechten

Canoncommissie Ermelo, 2022, CC-BY-NC

  • Ermelo

  • Streekgeschiedenis

  • 500-1000

  • Ermelo

  • Veluwe

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl