Veemarkt op de Houtkamp

Ontstaan en verval van de veemarkt

Volgens de kadastrale kaart uit 1832 werd op de Houtkamp al een beestenmarkt gehouden. Toch werd pas op 13 december 1880 door enkele prominenten van de Stad Doetinchem een commissie benoemd, met als doel de mogelijkheden van een veemarkt te onderzoeken. De gemeenteraad besloot de commissie financiële steun te verlenen en op 31 mei 1881 werd besloten tot de oprichting van de "Vereniging tot bevordering van het Marktwezen in de gemeente Stad Doetinchem". De koninklijke goedkeuring volgde op 11 juli 1882.

Aanvankelijk was er een maandelijkse runderenmarkt met daar tussendoor af en toe een paardenmarkt. Na 27 januari 1908 was er om de veertien dagen een veemarkt. De gemeenteraad besloot op 6 juni 1895 tot instelling van een aparte wekelijkse biggenmarkt op het Simonsplein. Pas na 21 april 1910 mochten er varkens en biggen verhandeld worden op de Houtkamp.

Marktzicht

Het eerste 'eigen' gebouw van de marktcommissie verrees in 1911 op de hoek Gasthuissteeg en Gart Seevinckgang. In 1934 werd het pand verkocht aan de firma Mogendorff. Helaas is dit gebouwtje in 2008 gesloopt. Op 8 oktober 1935 werd het nieuwe gebouw Marktzicht aan de Houtkamp officieel geopend. Het werd een dubbel huis met rechts de kantoorruimte voor de marktcommissie en links het woonhuis.

Markthal

Pas na de Tweede Wereldoorlog werd er elke week op dinsdag markt gehouden. Door verdere groei en om kleinvee, zoals schapen en geiten een overkapping te geven werd besloten om een markthal te bouwen. Deze werd officieel 16 mei 1957 door de commissaris van de Koningin voor de provincie Gelderland, mr. H.M. Bloemers geopend. De veehandel bereikte het hoogtepunt in 1961; toen werden er maar liefst 130.000 stuks vee verhandeld. De Houtkamphal werd ook voor andere doeleinden gebruikt, o.a. indoor sportwedstrijden, de Sauerlandrally, de Agrado en popconcerten.

MKZ-crisis

Als gevolg van de MKZ-crisis begin jaren 90, werd het verboden om vee door het land te vervoeren en werd de veemarkt tijdelijk gesloten. Na de crisis werden de regels scherper en het aanbod minder en moest het bestuur na 120 jaar de beslissing nemen om de Doetinchemse veemarkt te sluiten. De markthal bleef nog bestaan voor diverse evenementen zoals de Pasar Malam, de Tuinbeurs, enz. Toch werd het voor de gemeente Doetinchem te kostbaar om de Houtkamphal te onderhouden en werd besloten om dit markante gebouw begin 2008 te slopen om plaats te maken voor woningbouw.

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Doetinchem. Het volgende venster is hier te vinden.

 

Naar:
A.K. Kisman. Ik ging naar de markt en kocht een koe…
J. Terbeek. Rondkijken in Doetinchem en omgeving.


  • Doetinchem

  • Streekgeschiedenis

  • 1800-1900

  • Doetinchem

  • Achterhoek

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl