Kasteel Hernen in beeld

Middeleeuws kasteel in een hoge heerlijkheid

De bouw van kasteel Hernen begint in de 14de eeuw. Het kasteel heeft relatief weinig wijzigingen ondergaan en is nooit door rampspoed geteisterd. Daarom is het middeleeuwse, defensieve karakter goed bewaard gebleven. Hernen is eeuwenlang het hart van een hoge heerlijkheid met uitgestrekte landerijen.

De bouw van het kasteel

De bouw van kasteel Hernen komt met name tot stand onder de familie Van Wijhe. Zij zijn eigenaar van het kasteel van 1406-1646. Het is deze familie die in de loop van de 15de en 16de eeuw woonvleugels laat bouwen aan de binnenzijde van de ommuurde binnenplaats. Latere eigenaren laten het kasteel slechts in beperkte mate aanpassen aan de eisen van hun tijd. Van groot belang bij de bouw zijn de veldovens nabij het kasteel, hier worden de benodigde stenen vervaardigd.

De grote kasteeltoren

Hernen is nooit belegerd of verwoest, alleen opgeschrikt door het instorten van de grote, vierkante, 14de-eeuwse hoektoren waarmee de bouw ooit begon. Op het 20ste-eeuwse schilderij van E.J. Ligtelijn is de vierkante woontoren prominent weergegeven. In werkelijkheid is deze toren in de 18de eeuw ingestort. Het schilderij geeft een waarheidsgetrouw beeld van de verdwenen donjon.

Verbouwingen en restauraties

In opdracht van de laatste particuliere bewoners, het echtpaar Metelerkamp van Bronkhorst-den Tex, worden in 1917 verbouwingsplannen gemaakt door de architecten Van Nieukerken. Deze plannen tot herstel van het kasteel zijn echter nooit uitgevoerd. Na de schenking van het kasteel aan Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, wordt Hernen gerestaureerd. Deze restauratie begint in 1942 en wordt in 1957 voltooid. Tekeningen en ontwerpen brengen de restauratieplannen in beeld. De plannen laten zien dat de wens bestaat de woontoren te herbouwen. Zover is het echter nooit gekomen.

Beeldmateriaal van kasteel Hernen van voor de 19de-eeuw is schaars, toch geven de meer recente tekeningen, prenten, foto’s en ontwerpen een goed beeld van het uiterlijk van het kasteel. Te meer omdat het kasteel in al die eeuwen relatief weinig veranderingen heeft ondergaan.


Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl