Kade Ruffelseweg, een van de oudste zijkades van het rivierengebied

Ruffelseweg, Niftrik

Dijken en kaden bepaalden en bepalen in hoge mate de bewoonbaarheid van het rivierengebied. In de gemeente Wijchen vind je dijken en kaden uit verschillende fasen. De oudste zijn de zijkades.

Een zijkade of dwarsdijk ligt niet langs een rivier maar min of meer loodrecht erop. De kades sloten aan op de rivierduinen (van Heumen tot Horssen). Het water stroomde als een soort 'overlaat' achter de bekade gebieden door, om tussen de kleine dorpspolders door weer naar de rivier te stromen (zie afbeelding). Ze beschermden het gebied stroomafwaarts van de kade waardoor de kans op wateroverlast afnam. Voor het bovenstrooms gelegen gebied werden de problemen vaak juist groter omdat het water minder ruimte had om weg te stromen. Na het sluiten van de ringdijk langs Maas en Waal kwamen veel kaden (deels) binnendijks te liggen.

Ruffelseweg

Een van de zijkades ligt vanaf het gehucht Lienden naar Leur. Het huidige tracé bestaat uit de wegen Ruffelseweg - De Bankhoeve - Ruffelsdijk. Bij de aanleg van de A50 is het deel ter hoogte van knooppunt Bankhoef verdwenen.


  • Land van Maas en Waal

  • Landschap

  • 1000-1500

  • Wijchen

  • Landschap

  • Rijk van Nijmegen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl