Huis Reigersvoort bij Tricht

Een vruchtbaar landgoed

Na de zeventiende eeuw verschuift vaak het zwaartepunt van het landgoed van het kasteel naar de boerderij. Economisch is de boerderij altijd al de spil van het landgoed. De bewoner van de boerderij verdient het geld en beheert vaak het kasteel, waar alleen in de zomer bewoners of huurders aanwezig zijn. De ooit aanwezige kastelen 'Reygersvoort' en 'Crayestein' zijn afgebroken en alleen nog aanwezig als boerderij.

Lang in handen van Van Buren

Vóór 1352 is er al sprake van het Gelders leen 'huis te Reygersfort' dat lange tijd overgaat van vader op zoon in het geslacht Van Buren. De familie Van Buren verwerft veel landerijen in de omgeving, zoals het naast gelegen goed Arkelshoef.

Reigersvoort ligt bijna direct aan de Malser Wetering, die bij Tricht in de Linge stroomt. De vruchtbare rivierklei is geschikt voor fruitteelt. In 1631 roemt Isabeau van Buren al de appel-, peren- en pruimenboomgaarden rond het huis. In 1647 laat zij het goed na aan haar neef Huybert van Leeuwen.

Vele kopers volgen

Huybert overlijdt in 1652 en zijn neven Roelof en Bernt Ketel van Hackfort zijn de erfgenamen. Een jaar later, in 1653, vindt al een gedwongen verkoop van Reigersvoort plaats. Maria van Loor, de dochter van de grootste schuldeiser, krijgt het goed. In 1671 verkoopt ze Reigersvoort aan Willem Louys van Montfooort, die het acht jaar later verkoopt aan ritmeester Diederick Heuft. Deze ziet het huis als een goede belegging.

Bezit van de Domeinen

Heuft verkoopt Reigersvoort in 1685 aan stadhouder Willem III. Stadhouder Willem V komt in 1767 in bezit van Reigersvoort. Tijdens de patriottentijd komt hij in de problemen. In januari 1795 gaat hij in ballingschap naar Londen. Na het uitroepen van de Bataafse Republiek ziet Willem V zijn bezittingen verbeurd verklaren en overgaan naar beheer door de Domeinen. Reigersvoort is dan al lang verpacht aan landbouwers.

Van Domein naar domein van boeren

Het verpachten van Reigersvoort duurt tot 1824 wanneer boer Jacobus Merkens eigenaar wordt van het huis en de omliggende weilanden en boomgaarden. De familie Merkens bezit Reigersvoort tot na de Tweede wereldoorlog. Omgeven door weilanden en boorgaarden is in het huidige huis mogelijk nog muurwerk uit de middeleeuwen te vinden. Aan de zuidzijde is een deel van de middeleeuwse gracht te zien.

Bron & verder lezen:

  • Jan Vredenberg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht 2013), p. 97, 248-249.


Rechten

Ben Boersema, Erfgoed Gelderland, CC-BY

  • Streekgeschiedenis

  • 1600-1700

  • West Betuwe

  • Rivierengebied

  • Kastelen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl