Geerda van Beekhoff – van Selms

Actief voor vrouwen wereldwijd in 1959 tot en met 1965

In de jaren vijftig en zestig was mevrouw Geerda van Beekhoff – van Selms uit Gelderland actief in internationale organisaties, die zich bezighielden met de positie van vrouwen wereldwijd. Zij was zes jaar president van de ACWW, the Associated Country Women of the World. Haar activiteiten voor de ACWW begonnen met haar lidmaatschap in 1937 van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.

Loopbaan

Voor de Tweede Wereldoorlog ging zij met haar man, burgemeester van Zoelen, in Kerk-Avezaath wonen. In deze omgeving richtte zij in 1937 mee de afdeling Echteld-IJzendoorn op. Na de oorlog bood zij haar hulp aan als tolk tijdens de ACWW wereldconferentie in Amsterdam in 1947. Daarna nam zij in 1950 als gast deel aan de ACWW wereldconferentie te Kopenhagen en in 1953 te Toronto als officiële vertegenwoordigster van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Zij zat toen in het landelijk bestuur van deze organisatie. In 1955 werd zij landelijk voorzitter, welke functie zij combineerde met de ACWW-vertegenwoordiging. In 1959 werd zij gekozen in de functie van wereldpresident tijdens de tiende ACWW wereldconferentie in Schotland.

Wereldwijd

Mw. Geerda van Beekhoff-van Selms maakte van dichtbij ontwikkelingen in de relatie van Nederland en de ACWW mee. De ACWW adviseerde sinds 1948 de Verenigde Naties op grond van haar consultatieve status en baseerde adviezen op de resoluties die aangesloten organisaties inbrachten. De onderwerpen van resoluties uit die tijd gingen onder andere over voeding en voedselproductie, toegang tot elektriciteit en watervoorzieningen, werken aan analfabetisme, burgerschapsvorming en het belang van het leren van een buitenlandse taal. De ACWW formuleerde ook resoluties over onderwerpen zoals de snelle industrialisatie en overbevolking, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de rol van vrouwenorganisaties bij de nationale ontwikkeling van het eigen land. Nieuw in 1959 was, mede op voorstel vanuit de Nederlandse vrouwenorganisaties, de instelling van een scholingsfonds voor vrouwelijke leiders op het gebied van social welfare.

Vertolker

In de periode 1947 tot en met 1965 vonden acht ACWW wereldconferenties plaats. Van Beekhoff – van Selms nam aan de meesten daarvan deel; twee wereldconferenties zat zij voor, te weten in 1962 en in 1965. Als wereldpresidente zorgde zij zes jaar voor de dagelijkse leiding aan deze internationale samenwerking en bezocht vanuit deze functie diverse landen in verschillende werelddelen. In 1962 vertolkte zij de grote culturele, sociale en economische ontwikkelingen van die tijd in haar openingsspeech over het thema: The Countrywoman’s Part in a Changing World voor drieduizend deelneemsters van de ACWW wereldconferentie in Melbourne.

Bronnen en verder lezen:

  • Working With Women Worldwide, Highlights of 75 Years of ACWW (ACWW 2004).
  • ‘Samen kun je veel, dat is gebleken.’, Jubileumkrant t.g.v. 40 -jarig jubileum van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Gelderland (1979).
  • 'Beste leden', G.J. van Beekhoff-van Selms, wereldpresidente van de ACWW in: De Plattelandsvrouw, jg. 1959, p. 383.


Rechten

Jeanne van Poppel, CC-BY-NC

  • Personen

  • 1950-2000

  • Tiel

  • Rivierengebied

Relevante links

- Website ACWW

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl