Familieportretten op Gelderse kastelen

Het gebruik van familieportretten brengt de bewoningsgeschiedenis in beeld

De hooggeboren kasteelbewoners laten zichzelf en hun familieleden portretteren. Hierdoor zijn er in de loop der tijd reeksen familieportretten ontstaan. Deze portretten brengen individueel en in samenhang de geschiedenis van de bewoners in beeld. Soms keerden deze portretten na een lange tijd terug naar de plaats waarvoor ze zijn gemaakt. Geldersch Landschap & Kasteelen bezit en beheert een van de grootste portretcollecties in ons land.

Het belang van familie

Familiegeschiedenis is door de eeuwen heen belangrijk. Om het belang van de afkomst van familieleden te tonen, worden portretten vervaardigd. De beeltenissen geven de edele afstamming, het rijke verleden en het grote sociale netwerk van de bewoners aan. Een voorbeeld van een imponerende reeks familieportretten is te zien in de hal van kasteel Cannenburch. De portretten worden soms vervaardigd voor een speciale gelegenheid, bijvoorbeeld een huwelijk, promotie of het bereiken van een bijzondere leeftijd. In de collectie bevinden zich ook vele kinderportretten. 

Brantsen van de Zyp Stichting

De portretten van Geldersch Landschap & Kasteelen zijn deels in bruikleen gegeven door de Brantsen van de Zyp Stichting. Deze stichting richt zich op de instandhouding van Gelderse familieportretten. In 1951 is de Brantsen van de Zyp Stichting opgericht, met als basis de serie familieportretten van barones Brantsen-von der Goltz. 

Samenhang

Sommige portretten zijn door belangrijke kunstenaars vervaardigd. Bij andere portretten is de historische betekenis van de voorgestelde persoon belangrijk. Het belang van de portretten bestaat niet alleen uit de kwaliteit van de schilderijen. Ook de samenhang met andere portretten geeft de collectie extra betekenis.


Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl