Kasteelplaats

Kasteelpad , Druten

De in de volksmond bekende “Kasteelplaats” moet in de middeleeuwen al als een middelpunt voor de plaats Druten gefungeerd hebben.

Huis Van Druten

De historische plaats is ooit bewoond geweest door het geslacht Van Druten, waarvan leden al in de twaalfde eeuw worden vermeld. Naar aanleiding van een globaal onderzoek is komen vast te staan dat hier moet worden uitgegaan van een versterkt huis met de destijds daarbij behorende bijgebouwen, waaronder een poortgebouw, schuren en een eenvoudige dienstwoning.

Zeventiende eeuw

Het huis dat in de zeventiende eeuw op deze plek stond, was een rechthoekig hoofdgebouw met een hoog schilddak. Volgens de opgravingen zou het deels onderkelderd zijn geweest. Het rees met één voeting van het huis (waarvan restanten aanwezig) uit de (binnen)huisgracht. Evenwijdig aan de voorgevel stond een langgerekt poortgebouw onder een zadeldak tussen topgevels. Het terugliggende pleintje werd geflankeerd door hoge muren. Na de sloop van het huis bleven op het terrein slechts enkele muurresten en fundamenten over.

Kasteellaan

Het complex is omgeven door een (binnen)huisgracht, met er omheen een buitengracht. Het binnenterrein is bereikbaar via een boogbrug. Op dit binnenterrein staat een grote beukenboom. Boom en brug zijn wellicht restanten van een ter hoogte van dit punt aansluitende “Kasteellaan”, lopende vanaf de Hogestraat (“Reigersnest”) naar de brug van de kasteelplaats. Het grachtentracé loopt eveneens (aansluitend) rond Van Delenshof. Nadat het overdekt zwembad van Druten gesloopt was, zijn hier met de kasteelbebouwing contrasterende woningen gebouwd rond het buitenterrein van de “Kasteelplaats”.

Historisch belang

Het complex met de buiten- en huisgracht en de funderingsresten is vooral monumentwaardig vanwege het historisch belang en de ligging. Het dient als belangrijke informatiebron voor de plaats Druten. In 1986 vond er na archeologisch onderzoek een gedeeltelijke herbouw plaats. Van de oorspronkelijke bebouwing resteerden alleen de eerder genoemde fundamenten.

Het complex is niet vrij toegankelijk.


  • Drutense monumenten

  • Landschap

  • 1600-1700

  • Druten

  • Rijk van Nijmegen

Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl