Het Weitje met muziektent

1884

Op een stukje grasland, in de volksmond Het Weitje genoemd, staat de muziektent. Het is een markante plek in Ermelo. Bij het binnenrijden van het centrum valt de muziektent direct op. Vanaf de bouw worden er veelvuldig muzikale activiteiten georganiseerd. Tientallen jaren in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er nog nauwelijks activiteiten. Begin eenentwintigste eeuw worden Het Weitje en de muziektent herontdekt. Het bruist regelmatig van de festiviteiten.

Het Weitje 

Het hart van het historisch centrum van Ermelo wordt onder meer gevormd door Het Weitje. Een belangrijk herkenningspunt aan de doorgaande Putterweg. Op een kaart van rond 1800 staat een wegenpatroon dat honderden jaren ongewijzigd is gebleven. Van alle kanten komen de wegen bij knooppunt Het Weitje samen.

Het Weitje is nooit helemaal een weiland geweest. Oorspronkelijk staat hier een dorpsherberg met een hooiberg, schuren en een waterput. Op 18 augustus 1882 koopt mejuffrouw Adriana Agatha van Halteren het land met opstallen. Dominee Hermanus Willem Witteveen treedt op als haar gemachtigde. Beiden hebben de bedoeling om de herberg te laten afbreken. Het verhaal gaat namelijk dat zij zich storen aan het sterkedrankgebruik na de kerkgang in de herberg. Na de sloop van de herberg in 1884 verandert het perceel helemaal in een weiland en krijgt later de naam Het Weitje.

Na het overlijden van mejuffrouw Van Halteren koopt de gemeente de grond op 26 april 1929. Dit biedt de gemeente de kans om de wegen rondom het veldje te verbreden.

Muziektent

Rond de jaren dertig van de twintigste eeuw ontstaat behoefte aan een muziektent. Het oog valt op Het Weitje. In 1934 is het zover. Op 31 augustus wordt de muziektent in gebruik genomen door muziekvereniging Excelsior. De bouwkosten bedragen 1799 guldens. Dit bedrag is bij elkaar gebracht door een gehouden bazaar. Vanaf die tijd zijn de muziektent en het Weitje onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Oudere generaties hossen bij de openluchtconcerten. Het Weitje is het middelpunt van feestelijkheden. Na de jaren vijftig van de twintigste eeuw zijn de hoogtijdagen voorbij. Door het lawaai van het verkeer op de Rijksweg, nu Putterweg, worden er geen muziekfeesten meer georganiseerd.

Er ontstaan plannen om de muziektent af te breken en hier de molen te herbouwen of er het VVV-kantoor te vestigen. Gelukkig is dit niet doorgegaan. Begin eenentwintigste eeuw is de muziektent opnieuw het middelpunt van festiviteiten, zoals Koningsdagfeest, zomerkerkdiensten in de open lucht, het Oktoberfeest en in de wintermaanden een overdekte ijsbaan.

Dit is een venster uit de Canon van Ermelo

Vorige vensterVolgende venster

Bronnen en verder lezen:

 • Mededelingenblad van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo nummer 1 – uitgave 1992
 • Ermelo, door deling zichzelf – J.W.P. van Dijk en C. Kortenhoeven – uitgave 1997
 • Van ’t Erf van Ermel nummer 36 – Oudheidkundige Vereniging Ermeloo – uitgave 2005
 • Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Ermelo – K. van der Hoek, J. van Eck en J.W.P. van Dijk – uitgave 2005
 • Dorpswandeling Ermelo – uitgave Natuur- en Milieuplatform Ermelo – uitgave 2016


Rechten

Canoncommissie Ermelo, 2022, CC-BY-NC

 • Ermelo

 • Muziek

 • Streekgeschiedenis

 • Vrije tijd

 • 1800-1900

 • Ermelo

 • Veluwe

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl