Echte Oranjeklanten

Adhesiebetuiging van 640 inwoners, 1787

Een ingrijpende gebeurtenis in onze vaderlandse geschiedenis is op 28 juni 1787 de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwellesluis vlakbij Gouda. Zij is de echtgenote van stadhouder Willem V, graaf van Buren.

Zij is zonder Willem op weg van Nijmegen naar Den Haag om daar met de Staten van Holland en Oranjegezinde regenten te overleggen hoe zij zich kunnen verweren tegen de patriotten. De Nederlanden zijn op de rand van een burgeroorlog gekomen doordat de patriotten en de prinsgezinden, mede door de labiele houding van de stadhouder, lijnrecht tegenover elkaar staan.

Genoegdoening

De aanhouding wordt door haar broer, Frederik Willem II van Pruisen als een vernedering van zijn zus ervaren en hij eist genoegdoening. De onderhandelingen daarover verlopen slecht en in september 1787 trekken Pruisische troepen de grens over. In korte tijd worden de patriottische milities verslagen.

Oranjegezind

De Oranjegezinde Burense inwoners nemen het zekere voor het onzekere en stellen een adhesiebetuiging op die ze aan Willem V richten. Zij schrijven daarin, dat zij '…met uyterste aandoeninge ontwaar geworden…de gevaarlijke omstandigheeden, waarin Haare Koninklijke Hoogheid, Uwe Hoogheids dierbaare gemalinne en onze genadige landsmoeder, zich onlangs heeft bevonden… met innige vreugde hebben vernoomen, dat hoogst dezelve daaruyt …gelukkig is gered geworden…'
Uit Buren, Asch, Erichem, Beusichem, Zoelmond, Buurmalsen en Tricht ondertekenen 640 personen de adhesiebetuiging. Als ze niet kunnen schrijven, dan doet de schout dat voor hen.

Auteur: Wim Veerman

 

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Buren. Het volgende venster is hier te vinden.


Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl