Buren als kerkelijke congresstad

Gastvrij onthaal, 1762

Weinigen weten dat Buren regelmatig vergaderplaats is geweest voor de protestantse Zuid-Hollandse synodevergaderingen, waarvan de sinds 1626 zelfstandige classis Buren deel uitmaakt.

Eenmaal per jaar komt de Zuid-Hollandse synode bijeen in één van de classicale hoofdsteden. Voor Buren betekent dat in principe eenmaal in de 44 jaar een vergadering, die minstens tien dagen duurt. Vijf keer vindt dat plaats in Buren en wel in de jaren 1646, 1685, 1718, 1762 en 1807. Het zijn geen kleine bijeenkomsten, want gemiddeld neemt er zestig man aan deel, die in de stad of directe omgeving van logies moeten worden voorzien.

Synode 1762

Uit het jaar 1762 is veel informatie beschikbaar. De vergadering vindt in juni plaats in de grote zaal van het toen nog aanwezige kasteel van de Oranje-Nassaus. Deze zaal is dan van speciaal getimmerde banken, zitplaatsen en tafels voorzien. Voor tafelkleden is groene lakense stof aangekocht. En in Utrecht zijn papier, pennen, pennenmessen, vier flessen inkt en 36 inktpotten gekocht. De harde banken worden voorzien van zestien rode zijden matrassen, die eveneens in Utrecht worden gehuurd. En bij de vergaderingen wordt koffie, thee, bier en wijn geschonken. Bovendien zijn ook pijpen en tabak beschikbaar. Kosten voor logies en voor maaltijden van de synodegangers zijn niet gevonden, wat er op kan wijzen dat deze bij Burense gastheren zijn ondergebracht. Ruim een week werken ook nog dertien predikanten aan het overschrijven van de notulen voor hun eigen classis. Daarna keert de rust weer, maar tijdens de vergaderperiode zal Buren een bruisende stad zijn geweest!

'…de leeden alle van de hoge kerkvergadering als uyt eenen mond getuijggenis gegeven hebben van de aldervriendelijkste leegering en gulhartig onthaal… (door de)…inwoonders van dese Stad'.
Notulen kerkenraad, 1762


Auteur: Wim Veerman

 

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Buren. Het volgende venster is hier te vinden.


  • Buren

  • Streekgeschiedenis

  • 1700-1800

  • Buren

  • Rivierengebied

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl