Kasteel Ruurlo in Berkelland

Jachtslot te midden van de bossen

De oorspronkelijke naam ‘Roderlo’ is opgebouwd uit ‘rode’ dat gerooid bos en ‘lo’ dat open parkbos betekent. De naam Ruurlo voor kasteel en dorp verwijst dus naar een ligging op een open plek in het bos zonder strategische betekenis. Begin veertiende eeuw komt de naam van kasteel Ruurlo al voor en in de vijftiende eeuw komt het kasteel in handen van de adellijke familie Van Heeckeren.

Talrijk nageslacht

In een overzicht van beleningen uit 1326 duikt Steven van Roderlo op, die 'den hof te Roderlo helt.' Bijna honderd jaar later, in 1420, komt Jacob van Heeckeren in bezit van Ruurlo. Jacob is de stamvader van het wijdvertakte Gelderse riddergeslacht Van Heeckeren met vele huizen en havezaten in de Achterhoek en daarbuiten. Zo krijgt Evert, de achterkleinzoon van Jacob, Ruurlo en Nettelhorst in bezit en huwt hij in 1534 met Agnes, een dochter van krijgsoverste Berend van Hackfort. Evert verwekt vijfentwintig bastaarden, maar toch sterft zijn oudste en wettige zoon Jacob kinderloos.

Verlies en winst voor de familie

De jongste zoon erft Ruurlo en in 1609 erft diens dochter Agnes het kasteel, omdat haar acht broers overleden zijn, waarvan vijf in Staatse dienst. Door schulden in de familie Van Heeckeren komt Ruurlo uiteindelijk in 1686 in handen van zwager Adriaan Schimmelpenninck van der Oye. In 1727 koopt een lid van de familie Van Heeckeren het kasteel voor 70.000 gulden. De volgende generaties breiden het Gelderse familiebezit uit. Assueer van Heeckeren laat zich als heer van Ruurlo Van Heeckeren van Kell noemen.

Mannen met landelijke betekenis

De band tussen de familie Van Heeckeren en Ruurlo bestaat uit rechten zoals het voorzitterschap van de Marke van Ruurlo en opperkerkmeester. Landelijk hebben leden van de familie Van Heeckeren van Kell banden met het stadhouderlijk hof en later het Koninklijk Huis. Willem Hendrik Alexander Carel is in de negentiende eeuw lid van de Tweede kamer en minister van Staat. Zijn jongste zoon Willem wordt directeur van het Kabinet des Konings en in 1875 minister van Buitenlandse Zaken.

Van kasteel naar stadhuis en museum

Kasteel Ruurlo heeft een gracht en in de negentiende eeuw werken verschillende tuinarchitecten aan een binnen- en buitenpark. Ruurlo blijft het in het bezit van de familie Van Heeckeren van Kell tot 1977 waarna verkoop volgt aan de gemeente Ruurlo. Na restauratie met behoud van het interieur krijgt het kasteel de herbestemming van gemeentehuis. Vanaf 2017 is kasteel Ruurlo onderdeel van Museum More.

Bronnen en verder lezen:


Rechten

Ben Boersema, Erfgoed Gelderland, CC-BY

  • Landschap

  • Streekgeschiedenis

  • 1000-1500

  • Berkelland

  • Achterhoek

  • Kastelen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl