De liefdestuin, bedoeld als vredesteken

Het Hof te Dieren ten tijde van de Oranjes

Een grote passie van Willem III komt tot uitdrukking in de 'Locus Amoenus' in Dieren, een lieflijke, betoverende plek van geur, kleur en geluid, die hij liet aanleggen voor zijn echtgenote, koningin Mary Stuart van Engeland. Deze geometrische liefdestuin met terrassen, labyrinten en fonteinen kan beschouwd worden als een ware propaganda voor zijn stadhouderschap en bovendien een reactie op het machtsvertoon van Lodewijk XIV.

Planten, bloemen en vruchten en het overal aanwezige water stonden symbool voor de vrede en overvloed binnen de grotere rijksgrenzen. Het Hof te Dieren in Europees perspectief! Over het aanzoek van Willem III aan Mary Stuart II in een van zijn tuinen schreef Lucas Rotgans in 1698 een gedicht (Uit: J. Landwehr, 1970, nr. 92):


'Zo […] trad mijn held
Des Konings lusthof in, van Edelliên vergezeld.
Hier zag hy by geval Maria, neêrgezeten
Bij 't springen van een bron; om, met een rein geweten,
Haar God, den Schepper van 't herboren morgenlicht,
Te groeten, naar geweten, eerbiedig',

En na het aanzoek:

'Mariaas aanschyn bloost;
zy zwijgt, maar d 'oogen spreeken,
en melden 't minnevuur, in haare borst ontsteeken.
De lusthof blaakt van min, 't albaste tuinsiraad,
De beelden schynen zelfs te leeven in dien staat.'


Rechten

Marianne Poorthuis, ErfgoedLeeft

  • Landschap

  • 1600-1700

  • Rheden

  • Historische verenigingen

  • Arnhem e.o.

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl