Het water komt

De dreigende inundatie

In de lente van 1940 leek Asperen inmiddels volledig gewend aan de aanwezigheid van de soldaten. Op 15 april gaf de Nederlandse regering opdracht om de inundatiepolders langs de Linge volledig onder water te zetten.

Een ingrijpende beslissing waartoe alleen werd overgegaan als er sprake was van serieuze oorlogsdreiging. Achteraf zou blijken dat Hitler halverwege april 1940 inderdaad plannen had voor een invasie, maar die nog eenmaal uitstelde.

Stijgend water

Hoewel de Nederlandse regering er alles aan deed om geen paniek te zaaien, kon het de inwoners en soldaten van Asperen niet ontgaan dat er iets loos was: alles tussen de Linge en de Waal kwam blank te staan, het water strekte zich uit tot aan Gorinchem. Het was geen meters diep water, maar een laagje van ongeveer 50 centimeter, precies genoeg om een lastige, bijna onneembare hindernis te vormen voor een vijandelijk veldleger. Het water bulderde door de Linge-sluizen zodra het de ruimte kreeg. In de polders steeg het peil geleidelijk.

Geen sabotage

Voor de boeren was het niet prettig dat ze hun land moesten afstaan aan het leger. Zeker voor landbouwers betekende het een flinke inkomstenderving. In vroegere tijden had dit zelfs geleid tot het saboteren van de Waterlinie, maar inmiddels was bij wet vastgesteld dat gedupeerden een vergoeding kregen. Die vergoeding was volgens de boeren zelfs behoorlijk ruim, dus er werd weinig geklaagd.

Ontregeling

Het water ontregelde het verkeer van en naar het dorp, alleen de hoogstgelegen dijkwegen waren nog begaanbaar. Luitenant Soeters, leidinggevende op Fort Nieuwe Steeg, vorderde een motorbootje van garagehouder Kleijn om vanuit Asperen zijn fort makkelijker te kunnen bereiken. Maar hoe ingrijpend ook, slechts weinigen leken zich te realiseren dat het waterpeil gelijke tred hield met de oorlogsdreiging.

 

Dit is een bewerkt fragment van het verhaal 'Een makkelijk leventje' van Leendert van der Valk uit het boek 'Hou je dapper'. Het boek is verkrijgbaar via de website van Uitgeverij Boekschap.


  • Leven langs de linie

  • Oorlog

  • Tweede Wereldoorlog

  • 1900-1950

  • West Betuwe

  • Rivierengebied

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl