Een nieuwe los- en laadplaats in Tiel

Het begin van economische bloei

Op de winderige ochtend van maandag 24 oktober in 1949 begeeft commissaris van de koningin, jhr. C.G.C. Quarles van Ufford, zich via de kronkelige dijken van het Gelders Rivierengebied naar Tiel. Hier staat hij voor de taak de nieuwe los- en laadplaats van de lokale binnenhaven te openen door het ceremonieel verwijderen van een slagboom.

Met deze nieuwe havenwal krijgt Tiel de grootste binnenhaven van Nederland en beschikt de regio voortaan over een moderne en aantrekkelijke accommodatie voor de binnenscheepvaart. Lage of hoge waterstanden die het gebruik van de oude havenwal voorheen bemoeilijkten of onmogelijk maakten, hoeven schepen niet langer te weerhouden om Tiel aan te doen. Sterker nog, na de voltooiing van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1952 zal de binnenhaven op een kruispunt van belangrijke waterwegen liggen.

De glorie van Tiel

Nadat de slagboom is verwijderd en een eerste motorbootje aan de wal is afgemeerd om de commissaris een mandje met fruit te overhandigen, vertrekt het gezelschap naar Hotel Telkamp om de lunch te gebruiken. De hier gehouden toespraken geven uiting aan de hooggespannen verwachtingen. Na afloop van de lunch is het eenieder duidelijk: de nieuwe los- en laadplaats zal de middeleeuwse glorie van Tiel doen herleven. Het centrum van de Betuwe zal opnieuw de plaats worden waar "de varenden gaarne hun goederen aan de wal [zullen] zetten".

Belangrijke historische gebeurtenis

Het bewustzijn dat het hier gaat om een belangrijke historische gebeurtenis voor de ontwikkeling van Tiel en de Betuwe blijft echter tot de aanwezige groep van hoogwaardigheidsbekleders beperkt. De opening van de grote fruittentoonstelling BOVETA door landbouwminister S.L. Mansholt verdringt de binnenhaven van de voorpagina van de Nieuwe Tielsche Courant. Van de officiële ingebruikneming van de nieuwe los- en laadplaats wordt pas op pagina twee verslag gedaan. Blijkbaar was het geen hot item, want het verslag is zelfs op deze plaats in de krant verre van compleet. Uiteindelijk worden de lezers pas op donderdag volledig op de hoogte gebracht van de belangrijke handeling die de commissaris van de koningin eerder die week heeft verricht.

Symbolische betekenis

De opening van de binnenhaven was voor Tiel meer dan het verwijderen van een slagboom. De ceremonie had ook een sterk symbolische betekenis. Zij markeerde het einde van een periode van puinruimen en het begin van een nieuw tijdvak van economische bloei van het Gelders Rivierengebied.

Deze tekst is een verkorte versie van een lemma uit het werk 'Gelderland 1900-2000' (eindredactie: Dolly Verhoeven). In de pdf bij dit verhaal vindt u de volledige tekst.


Rechten

Bram Bouwens, 2014, CC-BY-NC

  • Leven langs de linie

  • Streekgeschiedenis

  • 1900-1950

  • Tiel

  • Landschap

  • Rivierengebied

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl