AWN Afdeling 18 Zuid-Salland, IJsselstreek, Oost-Veluwezoom

Nederlandse Archeologievereniging

De afdeling Zuid-Salland, IJsselstreek, Oost-Veluwezoom is een afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Kortheidshalve duiden we onze afdeling aan als AWN 18. Ons werkgebied omvat het grondgebied van de gemeenten: Apeldoorn, Deventer, Lochem, Olst-Wije, Raalte, Rijssen-Holten, Voorst en Zutphen. Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Wij organiseren: lezingen, (op-)graafactiviteiten, excursies en lessen op scholen. In onze werkplaatsen (depots) in Deventer en Apeldoorn kunnen leden wekelijks meewerken aan het determineren, restaureren en documenteren van archeologische voorwerpen. We houden onze leden snel op de hoogte van actuele en belangrijke exposities, opgravingen en vondsten in binnen en buitenland.

Leden van de AWN leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek en archeologische monumentenzorg in Nederland. Veel van hen, ongeveer 2200, hebben zich aangesloten bij Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, een vereniging die inmiddels 60 jaar bestaat. Over het gehele land verspreid zijn er regionale afdelingen en werkgroepen met eigen activiteiten. Zo kunnen de leden, jong en oud, dicht bij huis met archeologie bezig zijn.


De leden houden zich bezig met het opsporen en het behouden van archeologische locaties. Daarnaast werken zij mee aan opgravingen, conserveren en documenteren van vondsten.
Een aantal leden werkt mee aan het tot stand komen van het archeologiebeleid binnen een gemeente, provincie en rijk. Daarvoor adviseren zij, als lokale kenners van de bewoningsgeschiedenis van dorp, stad en regio, het bevoegde gezag. Door hun bijdragen wordt veel werk gedaan waar professionele archeologen niet altijd aan toe kunnen komen of niet van op de hoogte (kunnen) zijn. In kader van het tot stand komen van archeologische verwachtingskaarten en archeologisch onderzoek naar potentieel te bebouwen terreinen, worden om niet, adviezen verstrekt aan archeologische bedrijven en/of bevoegde gezag.   

Naast deze activiteiten wordt door de AWN nog veel meer georganiseerd. Ook leden die praktisch mee willen doen zijn activiteiten zoals lezingen, excursies, cursussen, archiefonderzoek, etc.


  • Archeologie

  • Apeldoorn

  • Archeologie

  • Veluwe

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-salland-ijsselstreek-oost-veluwezoom/

AWN Afdeling 18 Zuid-Salland, IJsselstreek, Oost-Veluwezoom
Ordermolenweg 11
7312 SC Apeldoorn

awn18secretariaat@gmail.com

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl