Agrarisch Ruurlo

Landbouwwerktuigen 1915 - 1940

Tot het einde van de 19e eeuw kende Ruurlo overwegend gemengde landbouwbedrijven op zandgrond, zoals die overal in het oosten van ons land voorkwamen.

Op de hogere percelen (bouwkampen, enken, essen) verbouwde men granen (rogge, haver) en andere gewassen voor de voeding van mens en dier. In de lagere delen had men de weide- en hooilanden voor het vee en daar stonden de boerderijen Woeste grond (heide, moerassig gebied) was in ruime mate aanwezig. Uit de bossen haalde men boerengeriefhout (bouwmateriaal, balken, afrasteringpalen) en brandhout.
 De hoeveelheid dierlijke mest maakte uit hoeveel land men kon bebouwen en bewerken. Het werk op de boerderij werd met handkracht en met behulp van paarden gedaan. 
Vanaf 1900 kwam door ontdekkingen en ontwikkelingen in Duitsland het gebruik van kunstmest langzaam op gang. Men ontdekte dat kalium-, fosfor- en stikstofverbindingen noodzakelijk waren voor de groei van de gewassen. Deze stoffen zitten ook in de mest van dieren, maar van deze mest had men niet genoeg op de boerderij. Ook in Ruurlo begon men kunstmest te gebruiken en de boeren richtten in 1882 de Dorpsvereniging op, die de kunstmest en veevoer aankocht en producten van de boerderij verkocht. De spoorlijn kon de producten aan- en afvoeren.
Heidegronden konden nu worden ontgonnen en de landbouwproductie nam sterk toe. Tot en met de Tweede Wereldoorlog ging alles nog op de oude manier. Veel werk met de hand en met door paarden getrokken machines en werktuigen. Deze oude machines en werktuigen kan men zien bij Familiepark Cactus Oase waar zij tentoongesteld zijn.

Na 1945 kwam de motorisatie en mechanisatie geleidelijk op gang. Trekkers en machines deden het zware werk veel sneller en vaak ook beter. Men kon in korte tijd veel meer werk verzetten, waardoor de producten beter op tijd werden geoogst. Er kwamen nieuwe stalsystemen (ligboxenstal) en stallen voor grote aantallen varkens en kippen. Ook andere gewassen (snijmaïs) zorgden voor veranderingen op het boerenbedrijf. Terwijl men vroeger mest tekort had, was er soms door het grote aantal dieren mest teveel. Op het platteland kwamen allerlei voorzieningen als drinkwaterleiding en aardgas, die eerder alleen in de stad of dorp bestonden.


  • Ruurlo

  • Landschap

  • 1800-1900

  • Berkelland

  • Achterhoek

Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl