Petrus Canisius

Een Nijmeegse heilige

Petrus Canisius (1521-1597) werd geboren in de Nijmeegse Broerstraat. Hij werd vooral bekend door zijn catechismus, een boek waarin hij het katholieke geloof uitlegt.

Hiervan verschenen in de loop van de tijd meer dan duizend uitgaven in minstens 25 talen. In 1925 werd Petrus heilig verklaard. Zijn geboortehuis werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Nu is tussen de huisnummers 42 en 44 een gevelsteen ingemetseld, die aangeeft waar het huis stond.

Petrus woonde tot zijn vijftiende in Nijmegen. Daarna verliet hij de stad voor zijn studie. In 1543 sloot hij zich als eerste Nederlander aan bij de orde der jezuïeten. Dit was een katholieke kloosterorde, die als doel had medemensen te helpen. Hij reisde als jezuïet door heel Europa om te werken aan de versterking van de katholieke kerk. Ook stichtte hij jezuïetenhuizen en -colleges in Duitsland.

Het ging in die tijd slecht met de katholieke kerk. Groepen ontevreden gelovigen splitsten zich af en vormden nieuwe kerken. Deze beweging heette de Reformatie. De katholieken probeerden dit tegen te gaan door de katholieke kerk van binnenuit te hervormen. Dit werd de Contrareformatie genoemd.

Ook Petrus zette zich hier voor in. Hij nam deel aan het Concilie van Trente. Dit was een bijeenkomst van katholieke bisschoppen waar de leer van het katholieke geloof opnieuw werd vastgelegd. Zijn beroemde catechismus verscheen in 1555. Het boek behandelt het hele katholieke geloof in de vorm van vragen en antwoorden. Een vraag was bijvoorbeeld: 'Wat hebben de kinderen te verwachten, die hunne ouders eeren?' En het antwoord: 'De kinderen die hunne ouders eeren, hebben te verwachten: Gods zegen in dit leven en een eeuwig loon in den hemel.'

Na zijn vijftiende bezocht Petrus zijn geboortestad nog maar weinig. Eén keer kwam hij in Nijmegen toen zijn vader overleed in 1543, daarna volgden nog twee korte bezoeken. Toch is Nijmegen Petrus nooit vergeten. De stad heeft een Canisiuscollege, een Canisiusziekenhuis en een Canisiusingel. En in het Hunerpark wordt Petrus geëerd met een standbeeld.


  • Nijmegen

  • Geloof

  • Personen

  • 1500-1600

  • Nijmegen

  • Rijk van Nijmegen

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl