Ludger en Bernlef

Kerstening ca 800

Aan de voet van de Grote kerk in Lochem staat een bronzen beeldje van de prediker Ludger, gezeten op een paard, terwijl hij de blinde bard Bernlef tot het christendom tracht te bekeren.

Ludger

Bernlef zou daarbij tegen Ludger hebben gezegd: ''als uw God zo machtig is, toon mij dan een teken''. De prediker legde daarop zijn handen op de ogen van de bard en sprak een gebed uit, waarna de blinde weer kon zien. Het beeldje, gemaakt door Henk Carlier, staat model voor de verbreiding van het Christendom in deze streek in de tijd van Karel de Grote.

Missie

Deze beroemde keizer van het Roomse Rijk richtte in het Saksische land acht bisdommen in. Het westelijk deel, de Achterhoek en een deel van Westfalen, wees hij aan als missiegebied voor monnik Ludger. Dat was niet zonder succes, want de Achterhoek is doordrenkt met Ludger: een reliek van de heilige Ludger in de kerk van Vierakker, een Ludger-wandelpad van Zutphen, via Zelhem en Aalten naar Duitsland. En op de dijk van de Vier Elterweg, bij Cortenoever, een klein monument, om te herinneren dat hij hier 1200 jaar geleden de IJssel overstak om de kerk in Wichmond te stichten, waarna de weg naar Lochem open lag.

Eenheid

De genezing van de blinde Bernlef ging als een lopend vuurtje de Achterhoek rond. De Saksen, waaronder de Achterhoekers, die gesteld waren op hun vrijheid en geloof in hun oude goden, begonnen waardering voor dit nieuwe geloof te krijgen. Karel de Grote moet er verguld mee zijn geweest, want het christendom, moest voor eenheid en saamhorigheid in zijn immense en zeer rumoerige rijk zorgen.

Respect

Ludger, die bij zijn missiewerk ervaren had hoe het de hel en verdoemenis predikende Bonifatius was vergaan, tapte uit een ander vaatje. Van Karel de Grote moest hij een verhaal vol liefde en vergeving prediken. En er wordt ook beweerd dat Ludger respectvol omging met de gebruiken uit het godsdienstige leven van de Saksen. Opvattingen over goden en machten werden als het ware versmolten met de christelijke religie.

Grote kerk

Het resulteerde in elk geval in Lochem, rond 900, in een kleine houten kerk, waarvan de paalfunderingen zijn teruggevonden in de Grote Kerk. Ludger zou, naast zijn missiewerk, ook een meer bestuurlijke rol in het gebied gaan spelen, want van 805 tot 809 was hij bisschop van Munster, met Werden als vestigingsplaats.

Zie ook de websites van HG Lochem Laren Barchem & De Elf Marken.


Rechten

Focko De Zee 2021, CC-BY-NC-SA

Relevante links

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl