Rheden

De canon van Rheden biedt in toegankelijke vensters een historisch overzicht van het verleden van de Gemeente Rheden.

Lees intro

40 verhalen
Bekijk volledige kaart

De gemeente Rheden telt zeven dorpen en dat doet zij al sinds 1573 toen zij nog een schoutambt was. Rheden is dus geen product van herindeling, zoals menigeen wellicht veronderstelt. Ondanks deze eeuwenoude verbondenheid hebben de zeven dorpen allemaal hun eigen specifieke karakter en geschiedenis. Deze verbondenheid is vooral van geografische en bestuurlijke aard. Maak kennis met de geschiedenis van de gemeente Rheden. Blader hier door de canon!

Rheden: woonplaats bij het riet
Dorpsnamen
<p>De oostelijke Veluwezoom, globaal de regio tussen Velp en Brummen, was tot in de 8e, 9e eeuw een weinig aantrekkelijk gebied door de dichte en...
Grote zandverstuiving met verspreid staande bomen op de Veluwe
Vorming van het landschap
<p>Als men door het heuvelachtige gebied van de Zuidoost-Veluwe loopt, kan men zich nauwelijks voorstellen dat in de voorlaatste ijstijd, 238.000 tot 128.000 jaar geleden,...
Nazi-kopstukken SS Führer Himmler en NSB-leider Anton Mussert bezoeken de opleidingsschool voor SS op het landgoed Avegoor
Rheden in de Tweede Wereldoorlog
<p>Al tijdens de eerste dagen van de Duitse aanval op Nederland, op 10 mei 1940, werd Rheden bezet. Voor het zover was had de bevolking...
Rhederhof aan de Snippendaalseweg in Rheden, tijdelijk een AZC-locatie.
Gastarbeiders en asielzoekers
<p>Nederland heeft altijd een instroom gekend van mensen uit andere landen. In de eerste helft van de vorige eeuw waren dat onder andere Chinezen. Zij...
Stoomgemaal De Volharding voor de elektrificatie
Polders en broekgronden
<p>In vroegere tijden, toen er nog geen dijken waren, werden grote stukken land regelmatig door de IJssel onder water gezet. Deze gronden werden waarden of...
Generaal Friedrich Wilhelm Freiher von Bulow. Krachtens een besluit van Koning Willem I ontving hij voor de verovering van Arnhem een lijfrente van 1000 dukaten.
Rheden in de Franse Tijd
<p>In het laatste kwart van de 18e eeuw ontstond in de Republiek een democratische beweging, die meer bestuurlijke invloed nastreefde. De patriotten vonden daarbij de...
Laag-Soeren Badhuis Bethesda GDC
Genezen en kuren
<p>Vóór 1795 was er op het Gelderse platteland, en dus ook op het grondgebied van de gemeente Rheden, niet of nauwelijks bemoeienis van de overheid...
Landhuis Arva aan de Rozendaalselaan in Velp, foto A. Burgers
Woningen voor welgestelden
<p>In de 19e eeuw ontstond voor meer mensen de mogelijkheid om zich een fraai huis buiten de stad te veroorloven. De Veluwezoom en vooral Arnhem,...
Het Rhedens te Dieren
Onderwijs en opvoeding
<p>Het onderwijs in de Rhedense dorpen week aanvankelijk nauwelijks af van wat we van elders kennen: scholen onder de hoede van de kerk, met een...
Trafogebouw uit 1927 aan de Selsweg in Ellecom
Gas, water en elektriciteit
<p>De aanleg van waterleiding en gasverlichting is, zoals toen gebruikelijk, uit particulier initiatief voortgekomen. Gemeenten verleenden hiervoor concessies. Het elektriciteitsbedrijf is wel door de gemeente...
Arcadië, het (streven naar het) ideale landschap. Collectie Gelders Archief
Rhedens arcadië
<p>De eerste aangelegde buitenplaatsen in het landschap langs de zuidoost helling van de Veluwezoom ontstonden in de 17e eeuw en begin 18e eeuw. Gedurende de...
De R.K. kerk te Velp van 1885, ontworpen door architect J.W. Boerbooms (1849-1899), is qua exterieur en interieur een fraai voorbeeld van neogotiek.
Kerkelijke groei en krimp
<p>Wie de geschiedenis van de kerken in de 19e en 20ste eeuw bekijkt, ziet in de gemeente Rheden een ontwikkeling van groei tot ongeveer 1970,...
Luchtfoto van bedrijventerrein de Beemd in Velp
Bedrijfsterreinen
<p>Ook in de gemeente Rheden werd de locatie van bedrijven vaak gekozen op initiatief van ondernemers, soms toevallig beschikbare terreinen en de aanwezigheid van goede...
Het veerhuis van Rheden, ook gebruikt als vergaderlocatie van de ambtsjonkers
Van ambt tot gemeente
<p>Bij besluit van 17 oktober 1573 werden de voormalige schoutambten Velp en Rheden samengevoegd, zodat vanaf dat jaar het bestuur over de dorpen Velp, Rheden,...
Joodse begraafplaats Dieren
Joods leven
<p>Op 7 maart 2010 was het feest in Dieren. Het gebouw aan de Spoorstraat 34 werd, 67 jaar nadat daar de laatste Joodse eredienst had...
Dieren 1930, Schweer bey der Beckestichting gebouwd tussen 1911 en 1913
Ouderenhuisvesting
<p>De zorg voor ouderen en hulpbehoevenden bestond al sinds de middeleeuwen. In eerste instantie waren het vooral de kloosters en later de kerken die een...
IJzersleuven op het Rozendaalscheveld. De sleuf is de centrale smalle groene baan die van rechtsonder naar linksboven loopt. Het is de heide die op de schrale walletjes (het uitgegraven materiaal) ter weerszijden van de sleuf groeit.
Eerste bewoners
<p>Ruim honderd vindplaatsen zijn het bewijs dat in het gebied van de Gemeente Rheden al vroeg bewoning heeft plaatsgevonden. De oudste gaan waarschijnlijk terug tot...
Schilderij van Gerard Terborch, Het sluiten van de Vrede van Munster op 15 mei 1648
Rheden in de tijd van de Tachtigjarige oorlog
<p>De Tachtigjarige oorlog heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de Nederlandse geschiedenis, maar ook voor onze regionale geschiedenis. Naast religieuze strijd die aanvankelijk om godsdienstvrijheid ging,...
Vaandel van de 'Vereeniging Velp voor Oranje'. Foto F.Burgers
Rheden en de Oranjes
<p>De relatie van de stadhouderlijke en koninklijke familie van Oranje-(Nassau) met onze gemeente dateert uit het midden van de 17e eeuw. De eerste Oranjetelg die...
Het plan van de architecten W.P. Meijer en G.J. Uiterwijk voor het 'Strooien Dorp'. Het bevatte 24 woningen en 4 landarbeiderswoningen.
Sociale woningbouw
<p>Het aannemen van de Woningwet in 1901 was een eerste aanzet tot het verbeteren van de sociale woningbouw. Dat was hard nodig, want aan het...
De Watermolen Soeren 1905 Foto collectie Walter de Wit
Vroege industrie
<p>Omstreeks het jaar 1000 ontstonden op de zandgronden van oostelijk Nederland door de toenemende bevolking en de primitieve landbouwmethoden grote problemen, die zich onder andere...
Kasteel Biljoen. Foto F.Burgers
Oude kastelen
<p>In de Middeleeuwen werden veel kastelen gebouwd, in een tijd dat edelen als leenmannen de plaats innamen van het centrale staatsgezag in ruil voor grond...
Het gebouw moet ondergeschikt zijn aan de directe omgeving, zo dacht men bij de bouw van het crematorium in Dieren. Deze tendens van functioneel bouwen werd door andere crematoria overgenomen.
Cremeren en begraven
<p>Al in de Brons- en IJzertijd woonden op de hoger gelegen delen langs de IJssel mensen die hun doden verbrandden. Ofschoon sinds 1954 het tweede...
Brochure Parel van de Veluwezoom
Parel aan de Veluwezoom
<p>"Kom en Geniet", zo luidde anno 1920 de veelbelovende uitnodiging op brochures van de VVV Rheden. Op lyrische wijze werden de dorpen met hun (familie)hotels...
De Steegse Vioolclub, 1912
Eerste verenigingen
<p>In 1855 kreeg het verschijnsel 'vereniging' in Nederland een wettelijke basis, en werden verenigingen centraal - met Koninklijke goedkeuring - geregistreerd. De elite, de burgerij...
Brochure uit 1974
Doodlopende snelweg
<p>Op 31 maart 1974 werd de autosnelweg van Rheden naar Dieren feestelijk geopend. Een unieke autosnelweg gelegen op een bandijk, een hoogwaterwerende rivierdijk. Het nieuwe...
Elisabeth Maria Post.jpg
Schrijvers en dichters
<p>Tientallen schrijvers hebben door de eeuwen heen een band gehad met de oostelijke Veluwezoom, al was die band niet altijd even gelukkig: Simon Vinkenoog moest...
Winkelcentrum Calluna in Dieren, indertijd een van de modernste winkelcentra in de regio.
Wederopbouw
<p>De architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwjaren (1940-1965) is te beschouwen als een belangrijke en spannende ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis en bepaalt tot op...
Het Duytze Huys © Pentekening van Constantijn Huygens de Jongere (1679)
De Commanderij te Dieren
<p>Waar nu het landgoed 'Hof te Dieren' ligt, tussen de Doesburgse- en Ellecomsedijk, stond eens de commanderij van Dieren, dat het oudste huis van de...
Canadese soldaten lopen over de Hogestraat in Dieren naar het politiebureau, waar ze contact maken met de Britten van het Hallamshire Bataljon. De Duitse troepen in West-Nederland zijn afgesneden.
De bevrijding van Rheden
<p>De Achterhoek en De Liemers waren al in de eerste dagen van april bevrijd en de provincie Groningen op 13 april 1945, maar Rheden was...
Kaart van de IJssel 1661. De IJssel moest zich door een wirwar van zand- en grindbanken en dammen wringen. © Isaac Geelkercken, Gelders Archief PD
De IJssel en de gemeente Rheden
<p>De IJssel is een vast gegeven in de geschiedenis van de gemeente Rheden. De rivier vormt al eeuwenlang de oostelijke begrenzing van het grondgebied. In...
Schaapskooi Worth-Rheden. In de schaapskooi werd de mest van de schapen door vertrapping gemengd met heideplaggen. Het mengsel was belangrijk als bemesting voor de vele rogge- en boekweitakkers.
Marken
<p>Omstreeks het jaar 1000 ontstonden op de zandgronden van oostelijk Nederland door de toenemende bevolking en de primitieve landbouwmethoden grote problemen, die zich onder andere...
Het station van Laag-Soeren
Rijksstraatweg en spoorlijnen in Rheden
<p>Onder leiding van koning-koopman Willem I werd in Nederland begonnen met de aanleg van een net van verharde Rijksstraatwegen. Van west naar oost liep door...
Piet Pelle, van de bekende Gazelle reclamecampagnes en stripboekjes.
Grote fabrieken
<p>In 1867 waren in de gemeente Rheden zes steenfabrieken met 442 arbeiders en een sigarenfabriek met 181 werknemers.</p>
De Mattheuskerk in Velp, ook wel 'De Oude Jan'
Middeleeuwse kerken in de gemeente Rheden
<p>Hoe en wanneer de kerstening zich in onze streek precies heeft voorgedaan is niet helder. Duidelijk is wel dat de bekering tot het christendom speelde...
Na eerste de kiosk ingericht te hebben bij Koepel de Kaap, startte Derk Berger uit Rheden een kraampje bij de T-kruising bij het monument De Posbank. Dit kraampje zou in de 50-er jaren plaatsmaken voor een echt restaurant, het landelijk bekende Paviljoen De Posbank, 1950
Nationaal Park Veluwezoom
<p>Hagenau behouden! – als een jubeltoon is het door de steeds aangroeiende gelederen der natuurvrienden gegaan, en ze hebben niet geaarzeld – ieder naar vermogen...
Openluchtzwembad De Hangmat Rheden
Sportcomplexen
<p>Hoe merkwaardig het vandaag de dag ook mag klinken: sport was in Nederland tot ver in de tweede helft van de 19e eeuw een vrijwel...
'Plastiek' van Bernard Laméris in Rheden
Kunst en cultuur
<p>Sinds de 19e eeuw verzamelt en koopt de gemeente Rheden kunst. De onderwerpen van de oudste schilderijen hebben een relatie met de gemeente en dateren...
Werklozen in de rij voor het stempelloket
Crisisjaren
<p>In Rheden werden aan het begin van de 20ste eeuw nieuwe fabrieken gesticht en breidden oude fabrieken zich uit.</p>
Het Apeldoorns Kanaal bij Laag-Soeren
Het Apeldoorns Kanaal
<p>Het huidige Apeldoorns kanaal is in twee gedeelten tot stand gekomen. Het 32 km lange noordelijke deel van Apeldoorn naar Hattem werd aangelegd in de...

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl