Canon van Nijkerk

De canon van Nijkerk neemt u mee op ontdekkingsreis door de Nijkerkse geschiedenis. Lees intro

48 verhalen
Bekijk volledige kaart

In 50 verhalen worden de belangrijkste gebeurtenissen uitgebeeld van ongeveer 2500 voor Christus tot het begin van de eenentwintigste eeuw.

Werkzaam Nieuwkerk! welk gesticht
Schittert dáár voor ons gezicht?
Is uw oude spits verloren?
Pronkt gy met een' nieuwen toren,
Bouwkonstmaatig opgericht?
Ja: wy zien uw' handel bloeijen.
Doe Tabagoos planten groeijen:
Zegen ruste op uwe vest!

De prachtige witte toren van Nijkerk inspireerde al in 1803 de dichter Pieter Pijpers tot het schrijven van bovenstaand gedicht. Ook nu nog voelen veel Nijkerkers zich verbonden met hun toren en het mooie carillon. Aan de voet van deze toren ligt een middeleeuws stadje met een rijke geschiedenis. 

Museum Nijkerk wenst u veel plezier met alle verhalen. Hebt u een reactie? Mailt u die dan s.v.p. naar info@museumnijkerk.nl.

Notitie van de Nijkerkse kerkenraad over de situatie in Nijkerk in 1673. Vrij vertaald staat er: 'De nieuw gekozen ouderlingen en diakenen konden aanvankelijk niet voor de lidmaten verschijnen omdat iedereen in Nijkerk vanwege de oorlog gevlucht was, maar zijn uiteindelijk toch, na drie afkondigingen door de predikant (in de Grote Kerk) dat ze waren gekozen, als zodanig aangesteld (archief Gemeente Nijkerk).
Op de vlucht naar Noord-Holland
In het rampjaar 1672 werd Nederland aangevallen door maar liefst vier vijanden tegelijk: Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. Nijkerk had vooral veel last van de...
De Arkervaart, pentekening van George Drieënhuizen (1990)
De Arkervaart
De Brede Beek is de levensader van Nijkerk. Langs dit riviertje, dat ontspringt in Zwartebroek (gemeente Barneveld), is de stad Nijkerk ontstaan. De Arkervaart is...
Het nieuwe wapen van de gemeente Nijkerk, na de fusie van Hoevelaken en Nijkerk. In het nieuwe wapen zijn delen van de oude wapens verwerkt.
Een versterkte grenspost in de eenentwintigste eeuw: Nijkerk en Hoevelaken fuseren
Aan het einde van de twintigste eeuw worden veel kleinere gemeenten samengevoegd tot een groter geheel. Voor kleine gemeenten zijn de kosten van een zelfstandig...
Witglazen gevlochten mandje uit de productie van de glasfabriek (foto Gerrit van de Veen, Nijkerk).
Glasfabriek Padang
Een tak van industrie die opbloeide, naast de verbouw van tabak, was de fabricage van glas. In de glasfabriek 'Padang' aan de Westkadijk zijn tussen...
Een kogelpot (gebruikt als kookpot en voorraadpot) uit Ark uit de tweede helft van de dertiende eeuw / het begin van de veertiende eeuw. © Batavialand, Lelystad
Ereck est absorpte
Vanaf de negende eeuw komen er definitief mensen wonen in het gebied van Nijkerk-Arkemheen, in de nederzettingen Ark en Bokhorst. Ark ligt, net als de...
De studio van Radio Nijkerk
Omroep Nijkerk
Nadat op 2 oktober 1951 het eerste Nederlandse televisieprogramma was uitgezonden, 'De Toverspiegel', werd de televisie snel populair. In 1951 keek slechts een handjevol mensen,...
De eerste schriftelijke vermelding van Nijkerk
In een document van ruim zevenhonderd jaar oud, uit het jaar 1313, is voor het eerst de naam Nijkerk te vinden. Het gaat om een...
Mal voor chocolaatjes, gebruikt in de Nijkerkse chocoladefabriek, te zien in Museum Oud Nijkerk (foto Gerrit van de Veen, Nijkerk)
Chocola uit Nijkerk
Chocolade is een zoete lekkernij waar veel mensen van smullen. Door de ontdekkingsreizen raakte Europa bekend met de cacao-plant, die werd meegenomen uit Amerika....
Portret Christiaan Eijkman
Nobelprijswinnaar Christiaan Eijkman
Een beroemd geworden medicus is Christiaan Eijkman. Hij werd geboren in Nijkerk in 1858, in de voormalige Franse school aan de Venestraat nummer 37. Zijn...
Portret op de voorgevel van het weeshuis van Nijkerk, van de eerste twee weeskinderen, Henrick Jans (afgebeeld als meisje, om te laten zien dat het weeshuis zowel voor jongens als meisjes bedoeld is) en Renger Gerrits (Johan Breecker, 1646). © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Weeskinderen
Aan het begin van de zeventiende eeuw maken besmettelijke ziektes, zoals de pest, veel slachtoffers. Met enige regelmaat verliezen kinderen tijdens zo’n epidemie hun ouders...
Catharina de Boer © Privécollectie familie Moll
Catharina de Boer, pensionhoudster voor nieuwkomers
Als de Nederlandse economie in de jaren zestig bloeit, groeit de vraag naar arbeiders enorm. Om de tekorten aan te vullen worden mannen uit Spanje,...
Fragment van het onvoltooide kanaal de Nieuwe Rijn, te zien bij de Fliersteeg in Nijkerk. © Gerrit van de Veen, Nijkerk
De Nieuwe Rijn, een onvoltooid kanaal
Aan het begin van de zestiende eeuw wil hertog Karel van Gelre een kanaal aan laten leggen van de Rijn bij Wageningen naar de Zuiderzee,...
Na de evacuatie keren mensen en vee terug naar hun stad, waar de oorlogsschade duidelijk zichtbaar is (foto: Archief Stichting Oud Nijkerk).
Evacuatie aan het begin van de oorlog
Nadat Duitsland op 1 september 1939 Polen is binnengevallen, wordt het steeds spannender of Nederland haar neutraliteit zal kunnen behouden. In april 1940 bezetten de...
Canadese bevrijders rijden de Oosterstraat binnen. © Cecile Schueler (Archief Stichting Oud Nijkerk)
Nijkerk bevrijd!
Aan het eind van de oorlog komt Nijkerk onder ‘friendly fire’ te liggen. Het Canadese leger beschiet Nijkerk om de daar nog aanwezige Duitsers te...
De beroemde witte toren... © Gerrit van de Veen, Nijkerk
De beroemde witte toren met het mooie carillon
In de tijd van de tabaksteelt levert het heffen van belasting (bijvoorbeeld op het gebruik van de Arkervaart) het ambt Nijkerk veel inkomsten op. Royale...
Geborduurd kussen uit 1770 van de Nijkerkse ambtsjonkers, vervaardigd door Jan de Meijer en zoon, meester borduurwerkers (te zien in Museum Nijkerk). © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Machtige ambtsjonkers
Tussen 1600 en 1795 wordt Nijkerk bestuurd door een college van adellijke grootgrondbezitters, de ambtsjonkers. Nijkerk is dan nog geen gemeente maar vormt bestuurlijk een...
Herdenkingsbord van de stadsbrand van 1540, te zien in de Grote Kerk van Nijkerk. © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Een grote stadsbrand
In de zestiende eeuw zijn de huizen in Nijkerk nog grotendeels van hout, met lemen vloeren. De daken zijn voornamelijk van stro. Voortdurend dreigt het...
Het station van Nijkerk, eind negentiende eeuw (Archief Stichting Oud Nijkerk).
De stoomtrein komt door Nijkerk
In de negentiende eeuw is het maken van een reis naar een andere plaats een hele onderneming, die veel tijd en geld kost. Diligences rijden...
Voedselproducten uit Nijkerk
Nijkerk deelnemer 'Food Valley'
De eeuwenlange traditie van landbouw en veeteelt als kern van de Nijkerkse economie, wordt in de eenentwintigste eeuw nieuw leven ingeblazen. Onder de term 'Food...
De in 2008 ontdekte middeleeuwse walburg in Appel. © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Een middeleeuwse walburg in Appel
Op de hoger gelegen zandgronden ten zuidoosten van Nijkerk ligt de buurtschap Appel. In 2008 wordt hier een belangrijke middeleeuwse versterking ontdekt, een zogenaamde walburg.
Gedenkraam in het Nijkerkse stadhuis dat herinnert aan de gijzeling van oktober/november 1944. © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Gijzeling in het Nijkerkse stadhuis
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 pleegt het verzet een aanslag op een Duitse auto met vier Duitse militairen. De plek...
Bea Berends-van de Weijer, ‘Hulkestein boven water’, applicatie-quilt (2012). © Theo Slijkerman, Nijkerk
Slot Hulkestein
In 1427 laat hertog Arnold van Gelre op Nijkerks grondgebied Slot Hulkestein bouwen. De hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht hebben voortdurend conflicten....
Afbeelding van het zegel van Hertog Reijnout IV (foto Gelders Archief)
Hertog Reijnout IV verleent Nijkerk stadsrechten
Nederland vormt in de Middeleeuwen nog geen eenheid, maar bestaat uit verschillende rijken. Nijkerk ligt in de noordwesthoek van Gelre (een hertogdom, nu provincie Gelderland),...
De Nijkerkse gasfabriek met watertoren omstreeks 1900 (foto: Archief Stichting Oud Nijkerk).
Gas, licht en water
In de negentiende en twintigste eeuw brengen verschillende voorzieningen die we nu als vanzelfsprekend ervaren belangrijke verbeteringen in de leefomstandigheden van mensen.
Werkzaamheden tijdens de verbreding van de Oosterstraat, 1961. De nieuwbouw is al zichtbaar achter de oude rij huizen. Begin 1962 zijn alle panden gesloopt en kan de nieuwe weg worden aangelegd (foto: Archief Stichting Oud Nijkerk).
Naoorlogse stadsuitbreiding
Na de Tweede Wereldoorlog heerst er woningnood. In 1950 zijn er bijvoorbeeld slechts achttien woningen beschikbaar. Daarom besluit de gemeenteraad 101 woningen te laten bouwen....
Illustratie van de paalworm die in de 18e eeuw de houten dijken aantastten (gegraveerde prent uit de 18e eeuw, Atlas van Stolk Rotterdam)
Het recht op een dijk
Wat nu polder Arkemheen heet, is aan het begin van de Middeleeuwen een vlak stuk land zonder dijken; een moerasgebied waar wind en water vrij...
De Nijkerkse Oostermolen en naastgelegen Eierhal vóór de brand van 1920 (Foto: Archief Museum Nijkerk)
Dure windkracht
Al vroeg hebben de hertogen van Gelre door dat op allerlei zaken belasting geheven kan worden. Voor oorlogsvoering, onder andere met de bisschop van ‘t...
Stempel van de Joodse Gemeenschap van Nijkerk (archief Gemeente Nijkerk)
De Joodse Gemeenschap van Nijkerk
Van ongeveer 1650 tot de Tweede Wereldoorlog woonden in Nijkerk veel Joodse mensen. De eerste groep, de Sefardische- of Portugese Joden, kwam uit Zuid-Europa en...
Kardinaal Alfrink zegent de nieuwe Rooms-Katholieke kerk in (1956). © Archief Gemeente Nijkerk
Kardinaal Alfrink
Op 5 juli 1900 wordt Bernardus Johannes Alfrink geboren, aan de Holkerstraat 30 in Nijkerk. Zijn geboortehuis staat naast de katholieke kerk, waarmee zijn leven...
Veel Nijkerkers verliezen rond 1780 hun leven aan een ziekte die nu eenvoudig te behandelen is: ‘roode loop’ (dysenterie). © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Armoede in Nijkerk
Naast de voorspoed van de achttiende en negentiende eeuw komt tegelijkertijd veel armoede voor. Arbeiders, dagloners en hun gezinnen leven in uiterst armoedige omstandigheden. Grote...
Nijkerk-Arkemheen omstreeks 2700 vóór Chr.
Prehistorische nederzetting
In het gebied dat later Nijkerk zou gaan heten, wonen al in de steentijd de eerste mensen. Tussen 2700 en 2400 voor Christus is er...
Boerderij Westphalingsgoed, Slichtenhorsterweg, de historische boerderij waar de geschiedschrijver Arend van Slichtenhorst is geboren. Ook de wieg van zijn vader, Brand van Slichtenhorst, boer en later kolonisator van Nieuw-Nederland, stond hier. © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Arend van Slichtenhorst
Op 5 december 1616 wordt ‘Ardt’ in het doopboek van de hervormde kerk van Nijkerk ingeschreven, zoon van ‘Brandt Artzen ende Aeltgen van Wenckum’. Ardt...
Kelk in de Nijkerkse rooms-katholieke parochie die Bernardus Johannes Alfrink kreeg van zijn familie bij zijn wijding tot priester in 1924. © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Kloosters worden grootgrondbezitters
In de vroege Middeleeuwen verspreiden evangeliepredikers het christendom in Nederland. Niet zonder problemen, zoals in 754, als Bonifatius in Dokkum wordt vermoord. Op de Veluwe...
Boerderij Corlaer, de geboorteplek van Arend van Curler © Gerrit van de Veen (Nijkerk)
Arend van Curler
Nijkerk heeft een stedenband met Schenectady, een stad in de Amerikaanse staat New York. Arend van Curler, in 1620 geboren op de Nijkerkse boerderij Corlaer,...
Na ruim een eeuw ontkiemt soms nog steeds het Nijkerkse tabakszaad. © Gerrit van de Veen, Nijkerk
Tabak uit Nijkerk
De teelt van tabak begint in Nijkerk ongeveer halverwege de zeventiende eeuw. Het (sub)tropisch gewas uit Amerika is meegebracht door kolonisatoren en komt via Spanje...
De Spoorstraat in Nijkerk tijdens de overstroming van 1916 (foto: Archief Stichting Oud Nijkerk).
De watersnood van 1916
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 woedt er een hevige noordwesterstorm. Het water van de Zuiderzee slaat over de zeedijk en de...
Personeel van het noodziekenhuis in de openbare school aan de Gasthuisstraat.
De hongerwinter
Tijdens de laatste acht maanden van de oorlog, van oktober 1944 tot mei 1945, wordt het in Nijkerk erg druk. Begin oktober komen er zo’n...
‘Beroering onder den godsdienst te Nieuwkerk’, gravure uit 1788 van Reinier Vinkeles (Atlas van Stolk, inventarisnummer 6376).
De Nijkerkse beroeringen
In 1749 preekt dominee Gerardus Kuypers in Nijkerk en raakt Nijkerk in de ban van de ‘Nijkerkse beroeringen’: gemeenteleden raken tijdens zijn preken in en...
De vroegere uitgeverij Callenbach aan de Hoogstraat in Nijkerk
Boeken uit Nijkerk - uitgeverij en drukkerij Callenbach
In de loop van de negentiende eeuw worden in Nijkerk de voordelen van de industriële revolutie zichtbaar. In 1863 komt de stoomtrein de stad binnen...
Krantenfoto van de stemming in de Eierhal in 1958. © Foto Suijk, Nijkerk
Afgestemde ruilverkaveling
In tegenstelling tot veel delen van Nederland, vindt na de Tweede Wereldoorlog in Nijkerk geen ruilverkaveling plaats. Overal in het land worden percelen geruild, die...
De eerste steenlegging voor het nieuwe gebouw van de Christelijke School Nijkerkerveen door dominee Melle, op 17 juli 1923
Nijkerkerveen
Nijkerkerveen en Hoevelakerveen vormen in de Middeleeuwen samen het ‘Grauwe Veen’, dat in 1132 door de bisschop van Utrecht wordt uitgegeven voor ontginning. Als rond...
De straat Het Spaanse Leger (foto Gerrit van de Veen, Nijkerk)
Moord op een dominee
In 1517 publiceerde Maarten Luther zijn bezwaren tegen de gang van zaken in de katholieke kerk. Met name de praktijk van het kopen van aflaten...
De Beerencamp anno 2010 (foto Gerrit van de Veen, Nijkerk)
Ridderhofstede De Beerencamp
In de bocht naar Putten, verscholen tussen het groen, staat een prachtig huis dat vroeger een havezate was, een ridderhofstede. De Beerencamp werd rond het...
Cornelia Maria van Hangest baronesse d Yvoy, de weldadige freule
De weldadige freule
Op De Salentein, het statige landhuis in de bocht naar Putten, woonde in de negentiende eeuw een belangrijke adellijke dame. Cornelia Maria van Hangest Baronesse...
De vroegere Grote- of St. Catharinakerk van Nijkerk, aan het begin van de achttiende eeuw (getekend door P. van Liender).
Een nije kerk
Als Ark door de zee wordt verzwolgen, groeit landinwaarts een aantal nederzettingen uit tot een echt centrum. In 1222 wordt in Nijkerk de St. Catharinakerk...
De Nijkerksche Courant, 10 oktober 1876.
De Nijkerksche Courant
Het eerste exemplaar van een eigen krant voor Nijkerk, de Nijkerksche Courant, verschijnt in 1867. De krant wordt de eerste jaren gemaakt en gedrukt door...
Het grote wiel van de touwslagerij voor het spinnen van draden en het slaan (draaien) van dunne touwen (foto Theo Slijkerman)
De Nijkerkse touwslagerij
In het liedje over Michiel de Ruijter wordt zijn kindertijd bezongen, toen hij (een korte periode) werkte in de touwslagerij van Vlissingen. Ook Nijkerk had...
De wekelijkse veemarkt op maandagmorgen op het Plein in Nijkerk. © Archief Stichting Oud Nijkerk
De maandagmorgen in Nijkerk
Nijkerk is eeuwenlang een stad van markten. Aanvankelijk wordt er op zondag markt gehouden, maar in 1621 besluit het Hof van Gelre dat de markt...

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

026-3034254
info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3034254
E info@mijngelderland.nl