Het inundatiekanaal bij Tiel

Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

In april 1870 werd het gemeentebestuur van Tiel benaderd met het plan om een inlaatsluis in Tiel te bouwen. De verhoogde stand van het Lingewater zou het mogelijk maken het gebied ten oosten van Asperen te inunderen (onder water laten lopen) als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In 1877 onteigende de overheid Wadenoyen en Zoelen. Een jaar later startten de werkzaamheden aan het kanaal. Er werden bruggen gebouwd bij de Ophemertsedijk, de Kruisstraat, de Oude Tielseweg en de Lingedijk.

Aan het front

Het inundatiekanaal in Tiel is door het Ministerie van Oorlog aangelegd ter de verdediging van Holland. Het kanaal kon de rivier de Linge vanuit de Waal van voldoende water voorzien, zodat bij oorlogsdreiging de polders van de Culemborgerwaard en de Tielerwaard onder water gezet konden worden. Op 27 juli 1914, een maand na de moord op de Oostenrijkse troonopvolger, werden de eerste voorzorgsmaatregelen getroffen, ondanks de sterke neutraliteitspolitiek die Nederland voerde. Gedurende de hele Eerste Wereldoorlog is er een bewakingsdetachement bij het kanaal aanwezig geweest. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 10 mei 1940, vestigde een groep Nederlandse militairen zich achter het inundatiekanaal om het te verdedigen. Later staken ze het kanaal over en lagen ze in het Zandwijkseveld, ten noorden van Tiel.

Een statisch karakter

Het inundatiekanaal is een rijksmonument. In oktober 2000 werd de inlaat aan de Tielse kant van het kanaal verbeterd. De verontreinigde bodem is weggebaggerd en aan weerszijden zijn onderwaterbanketten (schuin aflopende ondiepe stroken) aangelegd, zodat er weer oeverplanten kunnen groeien. Het inundatiekanaal heeft zo zijn cultuurhistorische karakter van een strak, rechtlijnig watervoerend kanaal weer terug gekregen. Na het opschonen van het kanaal waren de waterstaatkundige kunstwerken aan de beurt. In 2012 zijn de sluizen, inlaten en bruggen gerestaureerd.


  • Oorlog

  • Eerste Wereldoorlog

  • Tweede Wereldoorlog

  • 1800-1900

  • Tiel

  • Historische verenigingen

  • Rivierengebied

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl