Heemkundevereniging Leeuwen

De Heemkundevereniging Leeuwen is in 2009 opgericht. Het werkgebied van de vereniging bestaat ui de dorpen Beneden- en Boven-Leeuwen. Tot 1899 was er slechts sprake van één dorp Leeuwen, totdat in dat jaar Beneden-Leeuwen een eigen parochie kreeg.

De vereniging wil de belangstelling en kennis van het eigen woongebied, haar bevolking en de gebruiken in brede kring bevorderen. Daarnaast wil ze heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden behouden. Dit doet ze door:

  1. Historisch onderzoek, bestuderen, veiligstellen en zo nodig beheren van heekundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in het werkgebied;
  2. Het instellen van secties. Bij oprichting zijn twee secties ingesteld: een sectie historisch onderzoek en een sectie beheer natuurgebieden;
  3. Het organiseren van excursies, cursussen, lezingen, publicaties en tentoonstellingen;
  4. Het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaande doelstelling verband houden of daartoe van belang zijn.


  • Streekgeschiedenis

  • West Maas en Waal

  • Historische verenigingen

  • Rivierengebied

http://www.heemkundeverenigingleeuwen.nl/

Heemkundevereniging Leeuwen
Brouwerstraat 7A
Beneden-Leeuwen

0487-593647

info@heemkundeverenigingleeuwen.nl

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl