Richterambt en De Vente

1400-1500

De familie De Vente en hun erf leven als naam nog voort in de Venterkamp, een industrieterrein in Ruurlo. Tot voor kort (2007) stond op het inmiddels gereedgekomen nieuwe industrieterrein Everskamp nog de boerderij de Vente.

Die dateerde op zich uit 1912, maar zijn voorgangers stonden er al in de vroege middeleeuwen. De Vente was in de 16e eeuw een stenen boerderij waar een slotgracht omheen liep. Tijdens de sloop van de boerderij is archeologisch onderzoek gedaan. De eerste bevindingen toonden globaal verschillende bouwperioden aan:
 ca 900 paalgaten
 1400-1450  stenen fundamenten boerderij (kloostermoppen)
16e eeuw gebinten van de boerderij uit 1912.

De familie De Vente was een familie met een belangrijke stem in dorpszaken. Ze waren richter, zoals Willem de Vendte. Zijn zoon Johan werd ook richter. Een andere De Vendte was pastoor van de Dorpskerk: Coenraad de Vendte. In het begin van de 17e eeuw was een Koene de Venth nog onderrichter.

Het richterambt was een van de belangrijkste functies in het dorp. Richters werden door de hertog van Gelre aangesteld, op voordracht van de gewaarde boeren. De richter was verantwoordelijk voor de kleinere juridische kwesties (zoals diefstal) en voor de belastingheffing (pondschattingen). Grotere zaken (zoals moord, mishandeling) werden afgedaan in de rechtbanken in Zutphen, aangedragen door dezelfde richter. Tot zijn taken behoorden ook zaken als verkoop, overdracht, verpachting, verthijnsing en verpanding van onroerend goed, of het vestigen van een grondrente daarop; daarnaast het geven van vrijwaring, kwitantie of borgtocht en het verstrekken van volmachten.

Er zijn al richtersnamen voor Ruurlo bekend uit het midden van de 15e eeuw. Een lijst van namen uit de 15e tot en met 17e eeuw is:

Gerit vander Nichtenhorst ca. 1452

Johan van Elsscaten  ca. 1463

Wolter van Olde  tot ca 1509

Willem die Venthe   vanaf 1509

Johan thoe Venth  tot circa 1583

Alphert Arntzen  vanaf ca 1583 tot ca 1618

Garrydt Willinck  vanaf circa 1628

Arnoldt Willink  vanaf ca 1647

Gerhard Harink  vanaf ca 1669


Rechten

Historische Vereniging Old Reurle, CC-BY

  • Ruurlo

  • 1000-1500

  • Berkelland

  • Achterhoek

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl