Joost, Evert en Jacob van Heeckeren

1520-1620

Jonker Joost is een begrip geworden in Ruurlo. Als centrale verteller introduceert hij het plaatselijk erfgoed aan basisschooljeugd, toeristen en de Ruurlose bevolking. Op "zijn" website worden alle activiteiten uit de doeken gedaan.

Joost van Heeckeren leefde van 1546 tot 1619. Hij was vanaf 1580 tot zijn dood kasteelheer van Ruurlo. Jonker Joost is een lokale held geweest. In tegenstelling tot zijn vader Evert van Heeckeren en grootvader Berend van Hackfort (Vorden) speelde hij geen grote rol op het regionale of landelijke toneel, in de diplomatie of de strijd. Zijn broer Jacob volgde in eerste instantie vader Evert van Heeckeren na diens dood op als kasteelheer. Jacob heeft het kasteel verbouwd. De Renaissance-toren (1572) stamt uit zijn "regeer"-periode.

Joosts invloedssfeer heeft zich naar alle waarschijnlijkheid beperkt tot de onmiddellijke omgeving van Ruurlo, Lochem (Nettelhorst) en Zutphen. Van zijn zeventien kinderen verloren al zijn zonen het leven, deels in de strijd. Hij overleefde zijn drie echtgenotes. Zo kwam het dat Joost op 73-jarige leeftijd stierf zonder mannelijke erfopvolger, waarna Kasteel Ruurlo via zijn dochter Agnes overging in handen van de Rode van Heeckerens, een tak van de familie Van Heeckeren.

Joost lijkt een man geweest te zijn die begaan was met zijn dorp en de mensen die er leefden. Als erfmarkerichter en opperkerkmeester stond hij steeds aan de basis van belangrijke ontwikkelingen in het dorp. Zo hield hij zich bezig met de verbouwingen en het onderhoud van de kerk (samen met vader Evert, 1561). Hij was betrokken bij het beheer van zijn eigen kasteel en landgoederen. Hij zorgde voor de dorpsgemeenschap in de oorlog (verzoek om belastingvrijstelling voor de burgers, turfleveranties aan de troepen). Hij ijverde voor het terugdringen van de verwildering (wolvenjacht in 1618). Hij was aanwezig bij de opstart markevergaderingen tijdens het Twaalfjarig Bestand en bekommerde zich om de gemeenschapszaken in de Marke van Ruurlo. Ten slotte was hij schepen van Zutphen (1582).


  • Ruurlo

  • Streekgeschiedenis

  • 1500-1600

  • Berkelland

  • Achterhoek

  • Ridders van Gelre

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl