Canon van Harderwijk

De canon van Harderwijk vertelt het historische verhaal van Harderwijk.

Lees intro

47 verhalen
Bekijk volledige kaart

snuffel en reis van beekhuizerzand
langs mheenlanden stadsbranden
pest torenval munt universiteit
belgenkamp en bottervloot
via koloniaal werfdepot

en tal van garnizoenen en eibert
den herder naar miljoenen
toeristen in alle seizoenen
snuffel en reis van grafheuvels
langs vroonhoeve kloosters
kerken kastelen wallen beleg

en ontzet via handel en wandel
van hanzeverbond
paling en eend flipper en spetter
naar waterfront
snuffel en reis leer en waardeer
wat er was hoe waar wanneer

waarom en door wie
kijk hier
in onze kleurrijke vensters
want het verhaal lokaal
van herderewich en heyrde

digitaal ontdekken begint hier

 

jos kunne

stadsdichter van harderwijk

De canon is ook als boek verschenen.

Rechtspraak
Rechtspraak
<p>Recht en rechtspraak zijn belangrijk in een stad. Rechtspraak betekent namelijk dat er recht wordt gesproken. Dat betekent dat onrecht wordt aangepakt. Althans, als de...
De Bataafs-Franse Tijd © Alle rechten voorbehouden
De Bataafs-Franse Tijd
<p>Het jaar 1672 was een rampjaar voor de Republiek en voor Harderwijk. De Fransen hielden er toen behoorlijk huis. Zo'n honderdvijfentwintig jaar later herhaalde deze...
De Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog
<p>Aan de Plantage staat onopvallend een standbeeld dat een belangrijke periode uit de Harderwijker geschiedenis vertegenwoordigt. Het is een verzetsmonument dat met name op de...
Pesthuis
Fraterhuis-Pesthuis
<p>Het Latijnse woord frater betekent broeder. Fraters waren een soort monniken. Hun klooster werd een fraterhuis genoemd. Veel fraters werkten in de middeleeuwen in het...
De Beeldenstorm
Beeldenstorm
<p>Tot het begin van de zestiende eeuw behoorden de christenen in West-Europa tot één kerk, namelijk de Rooms-Katholieke Kerk. Dat veranderde na 1517. In dat...
middeleeuwse stadsbewoners
Middeleeuwse stadsbewoners
<p>Als je door de binnenstad van Harderwijk loopt, is het moeilijk voor te stellen hoe middeleeuwse Harderwijkers leefden. Een middeleeuwse stad werd bewoond door mensen...
De spoorlijn
De Spoorlijn
<p>In 1825 gaf koning Willem I opdracht een weg tussen Amersfoort en Zwolle aan te leggen. Die klinkerweg liep voor een groot deel langs de...
Industrialisatie
Industrialisatie
<p>Harderwijk en de Harderwijkers leefden niet alleen van de visserij. Dat gold maar voor een beperkt deel van de bevolking, zo tussen de tien en...
De binnenstad
De Binnenstad
<p>De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog staan in Nederland bekend als de tijd van de wederopbouw. Er viel inderdaad in ons land heel veel...
Muren en poorten
Muren en poorten
<p>Een van de stadsrechten van Harderwijk was het mogen bouwen van stadsmuren. Een belangrijk recht omdat muren veiligheid betekenden. Doordat Harderwijk op den duur direct...
De Joodse gemeenschap
Joodse gemeenschap
<p>De geschiedenis van joden - mensen die de joodse godsdienst belijden - is vol tragische momenten. Eeuwenlang zijn ze onbarmhartig vervolgd. Vaak waren ze niet...
Dolfinarium
Toerisme
<p>Toerisme en toeristen zijn niet meer weg te denken uit Harderwijk. Ieder jaar bezoeken zo'n tweeëneenhalf tot drie miljoen mensen uit binnen- en buitenland onze...
Burger Weeshuis
Het Burgerweeshuis
<p>In de middeleeuwen en ook nog lang daarna was er geen sprake van goed georganiseerde ziekenhuizen of verpleeghuizen. Wel waren er gasthuizen waar zieken en...
Het Belgenkamp
Het Belgenkamp
<p>In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, een naam die overigens pas na de Tweede Wereldoorlog algemeen gebruikt werd. Buiten Nederland wordt meestal over...
 Het stadsbestuur
Het Stadsbestuur
<p>Een stad als Harderwijk wordt tegenwoordig bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt gekozen door de kiezers. De...
Garnizoensstad
Garnizoensstad
<p>Harderwijk en vissers hoorden en horen bij elkaar. Dat hebben we in de canon van de Harderwijker geschiedenis al verschillende keren vastgesteld. Maar misschien horen...
Het Waterfront
Het Waterfront
<p>Een van de rode draden in de geschiedenis van Harderwijk is het water. Eeuwenlang een Zuiderzeestad. Eeuwenlang handel en visserij. Al een kleine eeuw toerisme,...
De Latijnse School
Latijnse school
<p>Naar schoolgaan is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. In Nederland zit vrijwel ieder kind van vier jaar in groep één van de...
De Franse bezetting
De Franse bezetting
<p>Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen vielen de Republiek der...
Kloosters
Kloosters
<p>Christendom en Harderwijk horen al lang bij elkaar. Als je door de stad loopt of rijdt, zie je tientallen kerkgebouwen, in gebruik bij verschillende kerkgenootschappen....
Voor tijdens en na de Schoolstrijd
Voor, tijdens en na de Schoolstrijd
<p>In het midden van de negentiende eeuw begon de zogenaamde Schoolstrijd. Die kwam er kort gezegd op neer dat door de voorstanders van christelijk onderwijs...
Beroemde professoren en studenten
Beroemde Professoren en Studenten
<p>Harderwijk als universiteitsstad (1648-1812) is een apart hoofdstuk in de geschiedenis van onze stad aan de Zuiderzee. Hoewel in het toenmalige Nederland de universiteit van...
De Geldersche Munt
De Gelderse Munt
<p>Tot ongeveer 1500 was Harderwijk een redelijk welvarende stad. Er werd onder andere veel handel gedreven met steden die aangesloten waren bij de Noord-Duitse Hanze....
Stadsbrand
De Grote Stadsbrand
<p>In middeleeuwse steden waren de meeste huizen gebouwd van hout, of van hout en stro, aangesmeerd met leem. De laatstgenoemde heten vakwerkhuizen. Vaak was een...
De Snijkamer
De Snijcamer
<p>Slechts weinig mensen, ook in Harderwijk zelf, weten dat de stad meer dan anderhalve eeuw een universiteit heeft gehad. Van 1648-1812 was in Harderwijk de...
De Vanghentoren
De Vanghentoren
<p>Aan de westkant van de stad, vlakbij de stadsmuur, staat een bijzonder gebouw. Tegenwoordig heet het de Vanghentoren. Er is een galerie in gevestigd. Omstreeks...
Multiculturele ontwikkeling
Multiculturele ontwikkeling
<p>In de lange geschiedenis van Harderwijk waren vreemdelingen een vertrouwd verschijnsel. In de middeleeuwen bezochten kooplieden van heinde en verre de Harderwijker markten. Buitenlandse handelsschepen...
Het koloniaal werfdepot
Het Koloniaal Werfdepot
<p>Aan de Smeepoortstraat staat een groot gebouw dat in de loop van de geschiedenis nogal wat functies heeft gehad. Halverwege de vijftiende eeuw werd het...
Afsluiting van de Zuiderzee
Afsluiting van de Zuiderzee
<p>Harderwijk is vooral bekend geworden als Zuiderzeestad. Harderwijk en de Zuiderzee hoorden als een soort Siamese tweeling bij elkaar. Harderwijker vissers verdienden hun geld op...
Sanatorium Sonnevanck
Sanatorium Sonnevanck
<p>Gezondheid is voor de meeste mensen een van de belangrijkste dingen in het leven. Dat is nu zo, dat was vroeger niet anders. Een bijzonder...
Nutsvoorzieningen
Nutsvoorzieningen
<p>Het woord nut betekent iets dat voordeel oplevert. Met een nutsbedrijf bedoelen we een instelling die goed is voor de gemeenschap, zoals waterleiding of verlichting....
Sophie Charlotte Bronsveld-Vitringa © Katholiek Documentatie Centrum
Vrouwenemancipatie
<p>In de tweede helft van de negentiende en in de twintigste eeuw veranderde er veel in de positie van de vrouw in de maatschappij. Tot...
Botters in Harderwijk 2019 © Collectie Bottermuseum CC0
De visserij in Harderwijk
<p>De Vischpoort en de Vischmarkt zijn voor veel mensen symbolisch voor Harderwijk. Vissers en visserij horen immers van oudsher bij onze stad, net als later...
De torenval
De Torenval
<p>Het belangrijkste monument van Harderwijk is de Grote Kerk op het Kerkplein. Oorspronkelijk was het een kleine kerk, de Mariakapel, gebouwd aan het eind van...

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl