De Gelderse canon

De canon van Gelderland geeft een beeld van de Gelderse geschiedenis door de jaren heen.

Lees intro

50 verhalen
Bekijk volledige kaart

De moeder aller canons is de nationale canon. En wie die goed bestudeert zal het opvallen dat daarin opvallend veel Gelderse vensters zitten. Een illustratie van de belangrijke rol die het hertogdom Gelre en later de provincie Gelderland heeft gespeeld in de vaderlandse - en soms internationale - geschiedenis.

 

Affiche ANWB 1916 "Laat niet als dank...' © Willy Sluiter, collectie Reclamearsenaal, PD
Natuurbescherming en natuurbeleving
<p>Rond de eeuwwisseling vond een groep wetenschappers, onderwijzers, jagers, grootgrondbezitters, kunstenaars, zakenmensen en adellijke heren elkaar in een gemeenschappelijk thema: natuurbehoud. De opkomst van de...
Koningin Juliana opent Kerncentrale Dodewaard © Nationaal Archief PD
Kerncentrale Dodewaard
<p>Nederland startte na de Tweede Wereldoorlog met onderzoek naar de ontwikkeling van kernenergie en zocht samenwerking met Noorwegen dat in 1950 werkte aan de...
Kinderprocessie in vluchtoord Nunspeet, juni 1917 © Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Vluchtelingen op de hei
<p>Tienduizenden Belgische vluchtelingen verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in barakkenkampen op de Veluwse hei. De eerste vluchtelingen kwamen terecht in Oldebroek, in een leegstaand...
Maarten van Rossum te paard, getekend vóór 1542 © PD
De Gelderse Oorlogen
<p>Hertog Karel van Gelre werd in 1467 geboren in Grave en overleed in 1538 in Arnhem. Decennia lang voerde hij oorlog tegen de Habsburgers om...
Illustratie bij de maand april met het kasteel van Dourdan, 1411-1416 © Gebroeders van Limburg, Musee Conde Chantilly, PD
Bloei van de kunsten
<p>Dragers van de cultuur waren in de middeleeuwen in de eerste plaats de hertog en zijn hof. Het hof was een belangrijke opdrachtgever van dure...
Graftombe Karel van Gelre in de Eusebiuskerk Arnhem. Tekening uit 1825 © Gelders Archief, PD
Een nieuwe bouwstijl
<p>De introductie van de renaissancestijl in de bouwkunst van de Nederlanden had te maken met Karel V. Hij was van mening dat hij als keizer...
Graven van het Apeldoorns kanaal, Veldhuizerspreng 1869 © PD
Het Apeldoorns kanaal
<p>Het ingeslapen Nederland moest begin negentiende eeuw mee in de vaart der volkeren. Hiervoor waren kanalen nodig en koning Willem I zorgde dat die er...
Aquarel afsluiting Zuiderzee © Stadsmuseum Harderwijk
Afsluiting Zuiderzee
<p>Op 28 mei 1932 werd door de voltooiing van de Afsluitdijk de Zuiderzee afgesloten van het buitenwater en omgevormd tot het IJsselmeer. Dat betekende een...
De Slag om Grolle wordt nagespeeld met re-enactmengroepen uit heel Europa. © Kweniston, Wikimedia, CC-BY 3.0
De Tachtigjarige oorlog
<p>In 1581 verklaarden de noordelijke steden en gewesten zich onafhankelijk van Spanje. Samen vormden zij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar het protestantisme de...
Emilia, prinses van Oranje, gravin van Nassau, circa 1593 © Paleis Het Loo, PD
Stadhouders van Gelre
<p>Het graafschap Buren was de eerste bezitting in Gelderland van de Oranjes, verkregen door het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Egmond in...
Wandelaars op de pontonbrug bij Cuijck 1935/1936 ©  Regionaal Archief Nijmegen PD
De vierdaagse
<p>In 1909 organiseerde de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding een nationale 'vierdaagsche afstandsmars', naar het idee van luitenant C.D. Viehoff. Natiebreed waren vijftien parkoersen uitgezet,...
Ontruiming Moluks barakkenkamp te Vaassen: restant Molukse woonoord 1980 © Fotocollectie Anefo / Nationaal Archief PD
Molukkers
<p>Ruim twintig procent van de Molukkers die in de jaren vijftig naar Nederland kwamen, kreeg een onderkomen in Gelderland. Aan de tijdelijkheid van hun verblijf...
Een vrijheidsboom als symbool voor vrijheid en democratie, 1795. © Atlas van Stolk, PD
De Bataafs-Franse tijd
<p>De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was sedert 1793 in oorlog met Frankrijk, waar in 1789 een revolutie was uitgebroken. Samen met Oostenrijkse en Engelse...
De grote waterval op Sonsbeek (briefkaart) © Gelders Archief
Klein Zwitserland
<p>Een aantal landgoederen langs de oude stadsrand van Arnhem was eind negentiende eeuw al gesneuveld om plaats te maken voor nieuwe woonwijken. Sonsbeek was ook...
Nederlandse auto's op de markt in Elten © Sander Spaan
Grenzen van Gelderland
<p>Een eeuwige en onveranderlijke grens van Gelderland bestaat niet. De grens is voortdurend verschoven. De grens van Gelderland is dan ook geen ontdekking, maar een...
Dankzij Frederik II van Pruisen kwam in 1771 een verdrag tot stand om de problemen rond het Pannerdensch kanaal op te lossen. © PD
Het Pannerdensch kanaal
<p>De Rijn had in de zeventiende eeuw zijn splitsingspunt oostelijker dan nu, bij Schenkenschans, waar een belangrijk grensfort lag. De riviersplitsing lag zo ongelukkig dat...
Groepsfoto familie Schober bij Schovenhorst © Koninklijke Bibliotheek, maker onbekend, alle rechten voorbehouden
Ontginningen
<p>In 1848 kocht de Utrechtse advocaat mr. J.H. Schober tachtig hectare heide op de Veluwe, bij Putten. Daar wilde hij een land- en bosbouwbedrijf opbouwen....
Sinds 1890 houdt de ANWB zich bezig met het plaatsen van wegwijzers © Streekarchief Bommelerwaard
Noord en Zuid verbonden
<p>Begin 1900 reden in de Gelderse Bommelerwaard vier 'automobielen' rond. Het merendeel van de inwoners verplaatste zich te voet, op de fiets, met paard en...
Ludger wordt tot bisschop van Münster gewijd © Koninklijke Bibliotheek, CC-BY
Werenfried en Ludger
<p>Al sinds het midden van de zevende eeuw lag de Betuwe binnen de invloedssfeer van de Franken, die tot het christendom waren bekeerd. Toen in...
Drukwerk van Jan Jansz. te Arnhem uit 1621 © Gelderland Bibliotheek, PD
Arnhem als drukkerscentrum
<p>In 1599 werd Jan Jansz, ook wel Janssen genoemd, in Arnhem aangesteld als statendrukker. Hij was de grondlegger van een invloedrijk drukkersgeslacht dat ruim honderd...
De ondertekening van het vredesverdrag in 1678 te Nijmegen © Museum het Valkhof, PD
De Vrede van Nijmegen
<p>Begin juni 1672 veroverden Franse legers onder leiding van Lodewijk XIV alle versterkingen aan de Rijn. De vestingen bleken slecht onderhouden, de magazijnen leeg. Intussen...
Normaal spölt iedereen plat (Bron: Collectie Poparchief Achterhoek Liemers / Staring Instituut Doetinchem)
Normaal
<p>Normaal was en is nog altijd veel meer dan een rockformatie. De band uit de Achterhoek, bestaande uit zanger/gitarist Ben Jolink, gitarist Ferdi Joly, bassist...
Papierschepper, houtsnede uit de zestiende eeuw © PD
Veluwse Papiermolens
<p>Van de zeventiende eeuw tot ver in de negentiende eeuw bepaalde de papierindustrie het economisch leven in menig Veluws dorp en buurtschap. Vooral de oostelijke...
Medaille uitgereikt door Koning Willem III na dijkdoorbraak bij Brakel in 1861 © Stadskasteel Zaltbommel
Doorbraak in dijkverbetering
<p>In het rivierengebied was de dreiging van het water altijd aanwezig. Om zich te beschermen legden de bewoners kaden en dijken aan. De zorg voor...
Peutingerkaart - Romeinse reiskaart uit de derde en vierde eeuw © Rijksmuseum voor Oudheden (Leiden), PDM
De Limes
<p>Omstreeks het begin van onze jaartelling liep de grens van het Romeinse rijk dwars door Nederland, langs de Rijn en de Oude Rijn. Ten zuiden...
Affiche Waterland (Noord-Holland)  helpt Arnhem, juli 1945 © NIOD
Market Garden
<p>Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden. Middels luchtlandingen en een grondoffensief wilden de geallieerden de Duitse verdedigingslinie omzeilen. Gelderland kreeg in deze beslissende...
Rijksmonument in Wageningen Grafheuvel Geertjesweg. Bij Nol in t Bos © Bron Wikimedia, Basvb - Eigen werk, CC-BY-SA-2.5
Grafheuvels
<p>Het landschap van Gelderland is voor een belangrijk deel gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. Landijs vanuit het noorden zorgde toen voor...
Wapenboek Heraut van Gelre © PDM
Van graafschap tot hertogdom
<p>Gelre behoorde tijdens een groot deel van de middeleeuwen tot één van de voornaamste vorstendommen in de Lage Landen. Voordat Holland vanaf de vijftiende eeuw...
Kasteel Middachten in De Steeg bij Dieren in 2011 © Friesburg, Wikimedia CC-BY-SA 3.0
Gelders Arcadië
<p>In de zeventiende eeuw ondergingen middeleeuwse kastelen in de Veluwezoom die hun oorspronkelijke militaire functie verloren hadden ingrijpende verbouwingen. Het werden luxe buitenplaatsen. Stadhouders Willem...
Proclamatie waarmee op 1 juni 1816 de Kleefse gebieden bij Nederland kwamen © Koninklijke Bibliotheek Den Haag, PD
De Kleefse enclaves
<p>In 1816 en 1817 werd het territoir van de provincie Gelderland uitgebreid met een aantal gebieden die bekend staan als de Kleefse enclaves. Dat waren...
Duits Noodgeld (1922) met afbeelding van de draak van Gelre. © Gelders Archief, PDM
De eerste graven
<p>De eerste graaf die zich 'van Gelre' noemde was de in 1129 overleden graaf Gerard I, bijgenaamd 'de Lange'. Volgens een twaalfde eeuwse kroniek waren...
Kaart van de waterlinie langs de IJssel © Stichting Menno van Coehoorn
De IJssellinie
<p>Kort na de Tweede Wereldoorlog ontstond een verkoeling tussen de westelijke geallieerden en de Sovjet-Unie. De tegenstellingen tussen de vroegere bondgenoten escaleerden snel, met als...
Academie van Harderwijk getekend door A. Rademaker, 1745 © Stadsmuseum Harderwijk, PD
De Harderwijkse academie
<p>De Universiteit Harderwijk, die in 1648 het levenslicht zag, kent een lange voorgeschiedenis. Al in 1580 wilde ook Gelderland net als de andere gewesten een...
Ontginnigswerkzaamheden in de ruilverkaveling Maas en Waal-west 1952 © Gelderse Komgrondencommissie / Gelders Archief PD
Ruilverkaveling
<p>Al begin twintigste eeuw hadden moeilijke productieomstandigheden voor boeren de aanleiding gegeven voor een bijzondere vorm van landbouwvernieuwing: de ruilverkaveling. De ruilverkaveling Maas en Waal-West...
Vaandel van de RK Steenfabriek Arbeidersbond Herwen en Aerdt, 1925 © Liemers Museum via CollectieGelderland
Steenfabrieken
<p>In 1834 liet fabrikant J.R. Krepel een stoommachine installeren in zijn koperpletterij in Klarenbeek bij Voorst. Voorheen werd de pletmachine aangedreven door een watermolen. Hij...
De eerste leraren van de Theologische School te Kampen, 1854 © Gemeentearchief Kampen, PD
De Bible belt
<p>In de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) kwam een einde aan de bevoorrechte positie van de Hervormde Kerk. Binnen de denkbeelden van de Verlichting en de Franse...
Handtekeningen die in 1579 de Unie van Utrecht bekrachtigen © Nationaal Archief Den Haag, PD
Protestanten en Katholieken
<p>Al in de middeleeuwen waren in Gelderland hervormingsbewegingen actief zoals de Moderne Devotie die zich richtte op een sobere en meer persoonlijke geloofsbeleving. Mogelijk hierdoor...
Stadszegel Arnhem uit de periode 1200-1300 © Museum Arnhem
Gelderse steden
<p>Tussen de elfde en de veertiende eeuw deden zich in de middeleeuwse samenleving grote veranderingen voor. Onder invloed van groeiende productiviteit in de landbouw, een...
De broers Jonny, Leon en Helmut Levy uit Varsseveld vonden onderdak in de varkensschuur van het gezin Geurink in Lichtenvoorde © Nationaal Onderduikmuseum
Onderduiken in de Achterhoek
<p>Voorjaar 1942 kondigden de Duitsers een algemene arbeidsplicht af. Iedere Nederlandse man tussen 18 en 35 kon nu verplicht worden in Duitsland te werken. De...
De zich spiegelende berk, Johannes Warnadus Bilders 19e eeuw © Museum Arnhem
De Oosterbeekse School
<p>Oosterbeek is, samen met Renkum en Wolfheze, de oudste schilderskolonie in Nederland. Het fantastische landschap van de zuidelijke Veluwezoom met zijn bossen en weilanden, beken,...
Karolingische kapel in Nijmegen na restauratie in 1959, gebouwd ca. 1030 © Wikimedia, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0
Karel de Grote
<p>In de achtste eeuw maakte het latere Gelderland deel uit van het Frankische rijk van Karel de Grote (768-814). De verovering en bekering van Saksen...
Kaart van Kaap de Goede Hoop, circa 1682 © Koninklijke Bibliotheek Den Haag, PD
Van Riebeeck en Van Rensselaer
<p>Hoewel overzeese handelsactiviteiten vooral werden aangestuurd vanuit de Hollandse en Zeeuwse steden die van nature een gunstige verbinding met de Noordzee hadden, kende Gelderland wel...
Johannes Isacus Pontanus (1571-1639) was arts, wijsgeer en historicus © Stadsmuseum Harderwijk, PD
Kronieken en historiën
<p>De beeldvorming over het eigen verleden werd al in de vijftiende eeuw bevorderd door de Nijmeegse geschiedschrijvers Willem van Berchen, bekend van de Gelderse Kroniek,...
Katholieken als O.G.W.J. Hackfort tot ter Horst (1768 - 1824) konden na 1795 gemakkelijker ambten verwerven. © Stichting RKD, PD
De Gelderse adel
<p>Adel speelt van oudsher een overheersende rol in Gelderland. Door het bezit van kastelen, huizen, landgoederen, heerlijkheden en door het uitoefenen van talrijke functies op...
Landbouwhogeschool Wageningen, 1879, De eerste studenten bij het hoofdgebouw met vaandel © Historie van Wageningen University & Research PD
Gelderse universiteiten
<p>Zowel Wageningen als Nijmegen moesten zich moeite getroosten om hun academie in de wacht te slepen. Beide academies waren aanvankelijk bescheiden van omvang.</p>
Interieur St. Antonius van Paduakerk in Kranenburg © Heiligenbeeldenmuseum
Katholieke herleving
<p>Sinds 1795 konden de katholieken in vrijheid hun godsdienst belijden. De inhaalslag die zij, na eeuwen achterstelling, op vele gebieden moesten maken kwam slechts moeizaam...

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl