Canon van Ruurlo

Drieënveertig gebeurtenissen en personen vormen tezamen een mooi verhaal over Ruurlo.

Lees intro

43 verhalen
Bekijk volledige kaart

Klik via de kleine illustraties hieronder door de vensters en wandel rond in de geschiedenis van Ruurlo.

De canon is bedoeld als geheugensteuntje voor alle Ruurloërs, maar in het bijzonder ook voor de schoolgaande jeugd. De canon geeft daarbij antwoord op vragen als:

  • Hoe lang wonen er al mensen in Ruurlo? 
  • Was hier een Beeldenstorm?
  • Wat gebeurde er in Ruurlo in de Tachtigjarige Oorlog?
  • Wat gebeurde er in de Franse tijd?
  • Hoe doorstond Ruurlo de Tweede Wereldoorlog?
  • Welke Ruurloërs kregen landelijke bekendheid?

Willibrorduskerk Ruurlo
St. Willibrorduskerk Ruurlo
<p>Lange tijd kerkten de enkele na de Reformatie overgebleven katholieken in schuilkerken in de omgeving van Ruurlo.</p>
De Pest © Publiek domein
Zwarte dood in Roderlo
<p>Ruurlo is net als andere plaatsen in Nederland in verschillende perioden geteisterd door de zwarte dood: de pest. In 1348 sloeg de pest in heel...
Old Reurle
Frits Toevank en historisch Ruurlo
<p>Frits Toevank werd in 1922 in Ruurlo geboren. Tijdens zijn werkzame leven was hij rayonchef bij de elektriciteitsmaatschappij De Berkelstreek. Dat leverde hem de bijnaam...
Kaart Van Geelkercken 1641
Roderlo op landkaarten
<p>De zeventiende eeuw is voor Nederland de Gouden Eeuw, maar door de Tachtigjarige Oorlog, die in Gelderland lang en hevig aanhield, was Ruurlo sterk...
Baron Willem Van Heeckeren van Kell
Willem baron Van Heeckeren van Kell
<p>Willem van Heeckeren van Kell, deed in belangrijke functies zeker niet onder voor zijn vader W.H.A.C. van Heeckeren van Kell. De "bijna 100-jarige" was onder...
De zomp
Joden in Ruurlo
<p>Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog kende Ruurlo vijf joodse burgers. Daaronder de manufacturier Salomon (Lo) Wijler en zijn vrouw Reina Johanna Kropveld, in...
Kroezeboom Ruurlo
De Kroezeboom en de naoorlogse woningbouw
<p>In het oosten van het land moeten vroeger veel grote, oude eiken hebben gestaan, die opvielen door hun grote, machtige kruinen. Ze stonden vrij en...
Boerderij De Vente in 1911 © Historische Vereniging Old Reurle cc-by
Richterambt en De Vente
<p>De familie De Vente en hun erf leven als naam nog voort in de Venterkamp, een industrieterrein in Ruurlo. Tot voor kort (2007) stond op...
Bronkhorst high tech
Van klompenindustrie tot high-tech
<p>In tegenstelling tot andere dorpen in Berkelland zoals Neede, is Ruurlo nooit een industriedorp geworden. Groeide daar de huisweverij uit tot textielindustrie, hier hadden we...
Roderlo anno 1557
Marke van Ruurlo en Ruurlose Broek
<p>De Marke is de vroegste vorm van gemeentebestuur en was de vergadering van de heer en de boeren met stemrecht in het beheer over gemeenschappelijke...
Winand Staring
W.C.H.Staring, landinrichter
<p>Winand Staring was de zoon van Antoni Staring, de dichter en landman op de Wildenborch. Winand werd geboren op de Wildenborch (1808) en stierf in...
vuursteencomplex Elzenboomweg Ruurlo
Vroegste sporen van mensen
<p>Aan de Elzeboomweg (bij de Haarweg) zijn vuurstenen werktuigen gevonden die een ruime periode bestrijken van maar liefst 8.000 v.Chr. (de Federmesser-cultuur) tot 2.300 v....
Waterzuivering
Ruilverkaveling en riolering rond Ruurlo
<p>Het agrarisch grondgebruik kreeg door een aantal oorzaken met problemen te maken: kleinschaligheid, vererving en versnippering. Ruurlo kende van oudsher veel kleine boerenbedrijfjes.</p>
Station Ruurlo met op de achtergrond de goederenloods 1900
Spoorlijn van Ruurlo en andere infrastructuur
<p>Willem van Heeckeren van Kell, de "100-jarige", was commissaris voor de verharding van de straatweg van Vorden over Ruurlo naar Winterswijk. Hij was president van...
Hilbrant Boschma
Hilbrandt Boschma en de Kapel
<p>Hilbrandt Boschma kreeg als 'evangelist van Ruurlo' en antimilitarist enige landelijke bekendheid. Daar droeg aan bij zijn eigen maandblad "Licht en liefde voor allen die...
Kerk van Roderlo
Kerspel Roderlo en Dorpskerk
<p>Roderlo was al heel vroeg een kerspel. Een kerspel is een kerkelijk gebied van een parochie, een katholieke gemeente.</p>
Hessenwagen © Onderwijsgek wikipedia CC 2.5
Hanze en Hessenwegen
<p>Vaak wordt aangegeven dat Ruurlo op een strategische plek ligt, op een knooppunt van wegen. Tegenwoordig is dat juist: Ruurlo is goed bereikbaar en centraal...
houtskoolmeiler Rikkelder
Vroegste bewoning Ruurlo
<p>In de prehistorie was Ruurlo een nat en drassig gebied. Tussen het jaar nul en het jaar 1000 zullen er weinig mensen voor langere tijd...
Jonker Bobby
Jonker Bobby (1907 - 1999)
<p>Robert baron van Heeckeren van Kell (Angerlo, 1907) was een maatschappelijk bewuste man. Hij stond in Ruurlo, maar vooral in de Veldhoek (het landgoed dat...
Johannes Wigelius
<p>In 1566, twee jaar voor de Tachtigjarige Oorlog, was er een beeldenstorm in verscheidene plaatsen in Nederland. Kerken werden door protestanten stormenderwijs vernield.</p>
Hendrik ter Haar 46 jaar
Hendricus Harius
<p>Hendrik ter Haer is Ruurlo's eerste grote schrijver. Hij was een geleerde en dichter die in zijn jeugd woonde op een boerderij vlakbij Kasteel...
Brief Joost van Heeckeren 1590 blad 2
Roderlo verlaten in tachtigjarige oorlog
<p>Het is de winter van 1590, middenin de Tachtigjarige Oorlog. In een brief vraagt Joost van Heeckeren, heer van Kasteel Ruurlo, aan de Landdrost...
Ruurlo bord
Ruurlo in Berkelland
<p>Sinds 1 januari 2005 is de gemeente Ruurlo opgegaan in de gemeente Berkelland. De gemeente Berkelland bestaat naast Ruurlo uit de voormalige gemeentes Borculo, Neede...
Tekening urn van de hand van dichter Staring
Urnen op de kattenbelt
<p>De Kattenbelt of Kattenbarg is de oude veldnaam voor een stuk land aan de weg van Ruurlo naar Vorden. Niemand minder dan dichter A.C.W. Staring...
Borstbeeld karel de Grote, ws. rond 1349 in Aken gemaakt. Coll. domkapitel Aachen.
Karels strijd tegen Widukind
<p>Karel de Grote is de grote Frankische vorst die in het jaar 800 door de paus tot keizer werd gekroond. Hij had zijn hoofdzetel in...
monsterrol ruurlo © F.J. Senkeldam CC BY-NC-SA 2.0
Monsterrol
<p>In het Gelders Archief bevindt zich een zogenaamde monsterrol uit het jaar 1401, over het kerspel Ruurlo. Het is een lijst van ruiters en knechten...
VV Ruurlo
Vrije tijd in Ruurlo
<p>Ruurlo heeft een rijk verenigingsleven. Of het nu gaat om sportverenigingen (35), buurtverenigingen (39), muziekverenigingen ( 23), toneelverenigingen (9) of de vrijwillige Brandweer en Oranjevereniging.</p>
Freule Sophia van Heeckeren van Kell
Freule Sophia van Heeckeren van Kell
<p>Freule Sophia Wilhelmina van Heeckeren van Kell leefde van 1807 tot 1895. Ze woonde ruim dertig jaar alleen op het kasteel, waar ze de zaken...
Berent Wildrik
Vadertje Wildrik
<p>Een bijzonder burger van Ruurlo was 'vadertje' Wildrik (1754-1831), die leefde in de tijd dat in Frankrijk Napoleon heerste en wij bij Frankrijk ingelijfd werden....
Jan Dimmendaal
Verzetsmensen in Ruurlo
<p>Vlak voor het einde van de oorlog worden enkele Reurlse verzetsmannen door de Duitsers opgepakt. Jan Dimmendaal sterft in gevangenschap in Duitsland op 11 april...
Dichter jan Ten Arve
Jan ten Arve
<p>Jan ten Arve was een boer uit Ruurlo die in zijn tijd opmerkelijk belezen en begaafd was. Hij becommentarieerde het dorpsleven in dichtvorm.</p>
watermolen kasteel Ruurlo
Watermolen van Ruurlo
<p>De huidige watermolen-gebouwen bij het kasteel dateren uit 1783. Tot ongeveer 1830 was de dubbele watermolen in gebruik. Aan de ene kant een oliepersmolen, aan...
Ruurlo dorpsstraat
Bouwstijlen in Ruurlo
<p>Hoewel er in Ruurlo geen typerende voorbeelden van bouwstijlen te vinden zijn, behalve dan de twee kerken en het Postkantoor, zijn er toch wel huizen...
ketting burgemeester
Burgemeester Luitjes en de kadastrale atlas van Ruurlo
<p>Op 20 juni 1830 schrijft burgemeester A.J. Luitjes een rapport aan de Gouverneur van Gelderland. Hij antwoordt daarin op een aantal gedetailleerde vragen die door...
Ernst Casimir van Nassau Dietz, schilderij van Wybrand de Geest 1635
Ernst Casimir en de Bedelaarsdijk
<p>Bij het beleg van Groenlo in 1627 trekken soldaten van graaf Ernst Casimir (stadhouder van Friesland en neef van Frederik Hendrik) dwars door het Ruurlose...
Wolsheimer op oude traktor
Agrarisch Ruurlo
<p>Tot het einde van de 19e eeuw kende Ruurlo overwegend gemengde landbouwbedrijven op zandgrond, zoals die overal in het oosten van ons land voorkwamen.</p>
WHAC Van Heeckeren van Kell
W.H.A.C. Van Heeckeren van Kell
<p>Willem Hendrik Alexander Carel van Heeckeren van Kell werd in 1774 geboren als zoon van Jacob Derk Carel van Heeckeren van Kell. Hij volgde zijn...
Kasteel Ruurlo
Steven van Roderlo en kasteel Ruurlo
<p>In het leenregister van de hertog van Gelre komt in 1326 een vermelding van de 'hoff te Roderlo' voor.</p>
Ds Thea Barnard
Ds Thea Barnard
<p>Dominee Barnard was een van de eerste vrouwelijke hervormde dominees van Nederland (1968).</p>
Opa en oma Zwart
Kerst Zwart
<p>Kerst Zwart, Fries van oorsprong (Nije Haske), kwam in 1889 in Ruurlo werken als hoofd van de Dorpsschool. In zijn vrije tijd zwierf hij door...
Joost van Heeckeren
Joost, Evert en Jacob van Heeckeren
<p>Jonker Joost is een begrip geworden in Ruurlo. Als centrale verteller introduceert hij het plaatselijk erfgoed aan basisschooljeugd, toeristen en de Ruurlose bevolking. Op "zijn"...

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl