AWN Afd.17 Zuid-Veluwe & Oost-Gelderland 

AWN Arnhem


De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland is een landelijke vereniging, die zich ten doel stelt het beoefenen en bevorderen van de archeologie.

Sinds de oprichting in 1951 is het aantal leden gestegen naar 2900. De vereniging is onderverdeeld in 24 afdelingen, ieder met een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De landelijke vereniging geeft tweemaandelijks het tijdschrift "WESTERHEEM" uit. De AWN organiseert tevens excursies in binnen- en buitenland, en geeft de gelegenheid tot deelname aan studie- en opgravingskampen in binnen- en buitenland.

De afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland (afd. 17) heeft ca. 150 leden. Deze afdeling organiseert jaarlijks een achttal lezingen, enkele excursies en een aantal andere archeologische activiteiten. De afdeling beschikt over een eigen werkplaats gelegen aan de Nijhoffstraat 42 te Arnhem. Hier vinden de binnenactiviteiten plaats. Een uitzondering vormen de lezingen, die worden gehouden in het cultureel centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat 17 te Arnhem.

De veldwerkploeg houdt zich bezig met opgravingen en streekverkenning. Bij graafwerk wordt overleg gepleegd met de provinciaal archeoloog of stadsarcheoloog en na afloop wordt het resultaat gemeld aan het Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Deze projecten worden in overleg met de desbetreffende instantie geleid door een van onze veldwerkleiders. De veldwerkgroep heeft een eigen kader, waarvan elk lid belast is met een onderdeel bij de opgraving/ verkenning. Dit kan de organisatie zijn van de werkzaamheden, het vastleggen van bijzonderheden door beschrijving en of tekening/ foto en het inzamelen van vondsten.

Tijdens de opgraving ingezamelde vondsten worden in onze werkplaats na reiniging van een nummer voorzien, waarna zij met behulp van de literatuur zo goed mogelijk worden gedetermineerd teneinde de ouderdom van de vondsten - daarmee van grondlagen waaruit zij afkomstig zijn - zo goed mogelijk vast te stellen. Voor zover zinvol worden de vondsten gereconstrueerd of gerestaureerd. Iedere dinsdag is een aantal leden bezig met vondstverwerking in onze werkplaats aan de Nijhoffstraat 42. Alle verkregen informatie wordt verwerkt in een veldwerkverslag, dat voor leden en belangstellenden beschikbaar is.Links

http://www.archeologiemijnhobby.nl/

adres

vondstverwerking
Hazenkamp 66
Arnhem

lezingen in bezoekerscentrum Sonsbeek
Arnhem

Tel. 026-4450360

secretaris@archeologiemijnhobby.nl

openingstijden

dinsdagavond vondstverwerking
voor lezingen: zie website

Inschrijven nieuwsbrief

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl