Stichting Wijnhuisfonds

Het Wijnhuisfonds waakt over oud Zutphen

Het Wijnhuisfonds werd al in 1927 opgericht en is daarmee een van de oudste restaurerende instellingen van ons land. Maar het fonds doet meer dan monumentale panden opknappen en behouden. Het Wijnhuisfonds heeft hart voor het historische karakter dat Zutphen siert. De doelstelling luidt niet voor niets: 'Waken over oud Zutphen'.

'Waken over oud Zutphen' betekent:

  1. Restaureren van verwaarloosde oude panden.
  2. Behouden van kenmerkende architectuur.
  3. Vergroten van de betrokkenheid van de inwoners van Zutphen bij de schoonheid van hun stad.
  4. Handhaven of herstellen van historische structuren.

In nastreving hiervan heeft het Wijnhuisfonds in totaal al meer dan tachtig, doorgaans erg verwaarloosde, panden in Zutphen gerestaureerd en in bruikbare staat hersteld. Daarnaast bewaakt en ondersteunt het Wijnhuisfonds waar nodig cultuurhistorische waarden.

Visie

Het WHF vindt het belangrijk om het historische en monumentale karakter van Zutphen in stand te houden en te versterken. De focus van het WHF is hierbij met name gericht op het in stand houden van cultureel erfgoed door aankoop en restauratie van panden die bepalend zijn (geweest) voor de historie van Zutphen. Het doel van het WHF is niet zozeer het verhuren van panden maar het in stand houden, verbeteren en verfraaien van Zutphens cultureel erfgoed. Om dit te bewerkstelligen voert het WHF een proactief aankoopbeleid door regelmatig te onderzoeken welke monumenten/plekken in Zutphen verbeterd kunnen worden. Verkoop van (door het WHF gerestaureerde) panden wordt niet uitgesloten. Het doel is immers bereikt en er kan met de vrijgekomen middelen opnieuw geïnvesteerd worden. Kwaliteit gaat hierbij boven kwantiteit. De visie van het WHF wordt uitgedragen door hierover actief te communiceren.

ANBI status

De fiscus heeft de activiteiten van het Wijnhuisfonds zeer positief gewaardeerd door het Wijnhuisfonds naast een organisatie die monumenten restaureert ook als culturele organisatie aan te wijzen in het kader van de ANBI Status ( Algemeen Nut Beogende Instelling) Dat betekent dat giften aan het Wijnhuisfonds fiscaal ruim afgetrokken mogen worden voor de inkomstenbelasting. Het WHF is uiterst tevreden met deze kwalificatie en verwacht dat nu meer mensen het Wijnhuisfonds een bedrag zullen schenken waardoor het Wijnhuisfonds nog meer panden kan restaureren. Voor restauraties van monumenten zijn giften noodzakelijk omdat anders de huren van deze mooie panden te hoog worden.


Relevante links

- www.wijnhuisfonds.nl

Vond u dit artikel nuttig?

Kenmerken

  • Landschap
  • Zutphen
  • Monumenten
  • Achterhoek

Contactgegevens

Berkelsingel 30
7201 BL Zutphen

0575-513829

info@wijnhuisfonds.nl

Aangesloten bij

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

026-3521690
info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

 

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl