Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus

In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid

De Federatie is een verbond van een aantal 'Kringen en Verenigingen' van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen 'St. Hubertus' opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw St. Andreas in Zevenaar.

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie. Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is 'Koning'.

De Federatie stelt zich ten doel:

 • Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen; meer in het bijzonder Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden, aangesloten bij de Federatie.
 • De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.
 • In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.
 • De gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland.

Het devies van de Federatie is: 'In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid'.

Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.
De federatie hanteert 2 webpagina’s waar zowel de vele leden van de schutterijen en gilden als ook de geïnteresseerden hun informatie over de federatie en al haar activiteiten kunnen opzoeken.

www.schuttersnet.nl en www.huubkroniek.nl


Relevante links

Vond u dit artikel nuttig?

Kenmerken

 • Volkscultuur
 • Volkscultuur
 • Achterhoek
 • Arnhem e.o.
 • Rijk van Nijmegen
 • Rivierenland
 • Veluwe

Plaats

Location on map

Contactgegevens

vergaderingen: Schuttersgebouw Sint Andreas, Zevenaar

Secretariaat:
M. Hoekstra
Willem Alexanderstr. 17
6921 XG Duiven

0316-261752

secretaris@schuttersnet.nl

Aangesloten bij

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

026-3521690
info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

 

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl