Kracht van Kronieken

Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis in Kasteel Huis Bergh

Van: 21-08-2021 tot 14-11-2021
In 2017 kocht Kasteel Huis Bergh een uitzonderlijk handschrift met een imposante verzameling geïllustreerde kronieken, of geschiedverhalen. Elke afzonderlijke kroniek is voorzien van een gekleurde tekening. Een ervan laat het wapen zien dat Willem II van den Bergh sinds 1442 voerde. Het lijkt er dus op dat het boek al vroeg na zijn ontstaan, kort vóór 1460, in diens handen was. Misschien was hij zelfs de opdrachtgever. Met de aankoop keert het boek weer terug naar huis, zo zou je kunnen zeggen.

De tentoonstelling

Het handschrift staat centraal in de tentoonstelling. Behalve de artistieke rijkdom van de regio Gelre geeft de tentoonstelling de bezoeker een kijkje in de politieke verhoudingen en machtsconflicten in Gelre aan het einde van de 15de eeuw, met bijzondere aandacht voor de heer van Bergh.


Er worden 15de-eeuwse documenten uit het rijke huisarchief van Huis Bergh getoond. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin experts de resultaten presenteren van hun onderzoek naar verschillende aspecten van het laatmiddeleeuwse boek.

Verhalen over macht

De kronieken geven de bestaande machtsverhoudingen en politieke standpunten van die tijd weer. Het boek opent met de geschiedenis van diegenen aan wie de meeste invloed werd toegekend: de pausen. Daarna volgen de kronieken van de bisdommen Keulen, Luik, Münster en Utrecht en de regio's Gelre, Holland, Brabant, Mark en Kleef.

Grensoverschrijdend

De tentoonstelling is extra interessant voor bezoekers uit het Nederlands-Duits grensgebied. De kronieken die in het handschrift zijn opgenomen overschrijven de grenzen van het huidige Nederland. Zo bevat het handschrift een kroniek van het bisdom Münster en een kroniek van Kleef. Er zijn daarnaast prachtige kunstwerken te zien uit het Nederrijngebied zoals de Rijnlandse historiebijbel uit de Staatsbibliotheek Berlijn en beelden van makers uit Kleef.

Oudste Gelderse kroniek

De Cronijck van Gelre neemt de meest prominente plaats in. Dit is tevens de oudst bekende kroniek van het hertogdom Gelre, en dus bijzonder. Hier wordt een begin gemaakt met de geschiedschrijving van Gelre, voorloper van de huidige provincie Gelderland.


Willem II, bijgenaamd ‘de Rijke’, heer van Bergh, onderhield nauwe contacten met de heren in de buurt en met de grotere spelers op het politieke toneel. In 1424 werd Willem raadsheer van de hertog. De Duitse keizer verhief zijn zoon Oswald van den Bergh in 1486 zelfs tot Rijksgraaf.

Kijk voor meer informatie op de website van Kasteel Huis Bergh.


Relevante links

Vond u dit artikel nuttig?

Kenmerken

  • Streekgeschiedenis
  • 2000-nu
  • Montferland
  • Liemers

Plaats

Location on map

Verwante collectiestukken

Ga naar CollectieGelderland

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

026-3521690
info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

 

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

T 026-3521690
E info@mijngelderland.nl